Logga in
Logga ut

”Barnens säkerhet är viktigast”

Uppsala kommun vill att färre föräldrar skjutsar barnen med bil till skolan. Samtidigt ska nya lämningsplatser byggas för att underlätta körningar.

– Det blir säkrare för alla, säger Johan Lundqvist (MP), ordförande för gatu- och samhällsmiljönämnden.

Sunnerstaskolan är en av många skolor i Uppsala som har stora trafikproblem, främst i samband med lämning av barnen på morgonen. Trots tydliga direktiv kör många föräldrar ända fram till skolan.

– Vi diskuterar detta på föräldramöten och påtalar hur trafikfarligt det blir utanför skolan när alla ska köra fram till byggnaden. Men föräldrarna är stressade och vill lämna barnen snabbt, säger Ewa Hjelm, rektor på Sunnerstaskolan.

Miljon till trafiken

Sedan en tid tillbaka har en separat lämningsplats för bilar i iordningställts en bit från själva skolan och rektorn upplever att trafiksituationen nu har förbättrats.

– Det handlar om att göra det säkert för barnen och samtidigt fortsätta arbeta långsiktigt med attitydförändringar. En del barn måste kanske bli skjutsade med bil, men många skulle kunna gå eller cykla hit.

Säkerheten först

Majoriteten i Uppsala kommun vill till nästa år avsätta en miljon kronor extra på åtgärder som ska förbättra trafiksituationen utanför skolorna. Förutom att fem skolor ska få nya lämna/hämta-platser satsas det även på aktiviteter för att få fler elever att gå, cykla eller åka kollektivtrafik.

Varför underlätta för bilister samtidigt som ni vill att färre ska ta bilen till skolan?

– Vi vill bygga något bra som gynnar alla trafikslagen. Många föräldrar tar bilen just för att de känner att det är trafikfarligt utanför skolor och nya lämningsplatser gör det även säkrare för gående och cyklister. Men samtidigt är det viktigt att arbeta med beteendeförändring och vi ser ju helst att man tar cykeln eller går till skolan med barnen, säger Johan Lundqvist.

Han får medhåll av Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden.

– För oss kommer barnens säkerhet i första rummet och då gäller det att vidta nödvändiga konkreta åtgärder. Vi kommer även att intensifiera insatser som till exempel vandrande skolbuss och gå- och cykla-tävlingar i skolorna.

Jonas Peterson (C), andre vice ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden, välkomnar satsningar på trafiksäkerheten, men påpekar att majoritetens beslut att ta bort Årstatunneln var fel.

– Även Barnombudsmannen i Uppsala ser detta som en försämring av trafiksäkerheten. Centerpartiet har tidigare föreslagit kommunal skolskjuts även i centrum och det kan vara bra när det råder trafikkaos vid vissa skolor, säger han.