Logga in
Logga ut

”Det byggs för mycket bostäder”

Se upp Uppsala kommun! Bygg inte ett nytt Industristaden med bara bostäder – utan barnomsorg, butiker och annan viktig service.

Den varningen utfärdar Mats Franzén, professor emeritus i sociologi.

För fem år sedan gav kommunstyrelsen i uppdrag till kommunledningskontoret att ta fram en fördjupad översiktsplan för Södra staden. Det arbetet är i full gång, och flera stora byggen är redan påbörjade i några av de aktuella stadsdelarna.

– Generellt sett finns risken att det byggs för många bostäder och att det inte blir någon barnomsorg, livsmedelsbutiker, fotbollsplaner, arbetsplatser och andra viktiga verksamheter. Så har det blivit i Industristaden och vid Portalgatan. Problemet är att byggherrarna bara vill bygga bostäder eftersom det är säkraste sättet att tjäna pengar. Därför borde Uppsala kommun gå in och styra planeringen mer, säger Mats Franzén, professor emeritus i sociologi på Uppsala universitet.

Dyrt markköp

Men det är lättare sagt än gjort. En stor och viktig del av Södra staden-projektet är utvecklingen av Ulleråker. Uppsala kommun köpte Ulleråkerområdet för 1,8 miljarder av landstinget 2014. För att kommunen ska få pengarna igen måste massor av bostäder byggas där.

En analys som publicerades förra året visar att kommunen ändå kommer att gå med stor förlust på köpet av Ulleråker.

– Därför kan det bli väldigt tätt med bostäder och inte mycket annat. Men en attraktiv stadsdel behöver många olika verksamheter.

Parker i Rosendal

Många boende i Södra staden är förgrymmade över att vackra grönområden tas i anspråk för bostadsbebyggelse. Men Mats Franzén anser ändå att Uppsala kommun har haft med grönskan i planeringen.

– Det är väldigt tidigt i processen ännu och det kommer att vara lättare att se hur allting blir när detaljplanerna bestäms. Men en hel del parker har ändå planerats in, till exempel i Rosendal.

Dyrt med nytt

Ofta framförs kritik att det bara byggs bostadsrätter och inga hyreslägenheter. Detsamma kan sägas om utvecklingen av Södra staden.

– Problemet är att all nyproduktion är dyr och därmed blir även hyresrätter väldigt kostsamma att bo i. För att komma tillrätta med det måste bostadspolitiken i så fall göras om i grunden, säger Mats Franzén.

 
 

Läsarkommentarer:

”Det byggs för mycket bostäder”