Logga in
Logga ut

Färre flyktingar– men mer jobb

Flyktingvågen har ebbat ut och det kommer nästan inga ensamkommande till Uppsala längre. Men för kommunen har arbetet inte minskat.

– Tvärtom. Vi har mer jobb än någonsin, säger Ida Bylund Lindman, avdelningschef på Arbetsmarknadsförvaltningen.

Hösten 2015 var flyktingströmmen från Syrien som störst hittills och de senaste tre åren har närmare 300 000 personer sökt uppehållstillstånd i Sverige. Förra året trädde den nya bosättningslagen i kraft och det innebar att Uppsala kommun ålades att ta emot och ordna bostad till 616 nyanlända. I år är den siffran 516.

Svårt med boende

– Vår största utmaning är att få fram boendeplatser till dessa personer. Det är inte så enkelt och det gäller för oss att kavla upp ärmarna ordentligt nu. I stort sett börjar vårt arbete med nyanlända nu eftersom det blir en fördröjning på grund av Migrationsverkets handläggningstider, säger Ida Bylund Lindman, avdelningschef på försörjningsstöd/nyanlända, Uppsala kommun.

Att den värsta flyktingkrisen har lagt sig är alltså inget som påverkar kommunens arbetsbelastning nämnvärt. Många av de som kom hit 2015 måste Uppsala kommun fixa tak över huvudet åt. Ett styvt jobb mitt i den bostadsbrist som råder. Dessutom har det i år kommit ungefär 600 nyanlända på egen hand, men dessa måste inte kommunen ordna boende åt.

– De lyder under socialtjänstlagen som vilka andra medborgare som helst, men vi informerar att det även går att flytta till en kommun som inte har lika stor bostadsbrist som Uppsala.

Back ekonomiskt

Tidigare var fem personer anställda på enheten för nyanlända, men nu arbetar 30 personer med cirka 1 100 aktuella ärenden. Det är alltså flyktingar med behov av försörjningsstöd, antingen innan, under eller efter den tvååriga etableringstiden då nyanlända får ersättning från staten. En annan flykting­kategori är ensamkommande som kommunen har det yttersta ansvaret för. De har helt upphört att komma till Sverige efter att gränserna stängdes. Samtidigt har staten ändrat regler för ensamkommande och därmed minskar kommunernas kompensation.

– Det blir tufft att ställa om och hitta enskilda små lägenheter för ensamkommande. Familjehemmen kommer vi att ha kvar och så öppnar vi ett eget stödboende utan personal på plats dygnet om. Vi har omförhandlat kontrakten med externa aktörer och det längsta boendekontraktet som är skrivet med gamla ersättningsnivåerna går ut vi årsskiftet, säger Ann-Christine Dahlén, avdelningschef på socialförvaltningen.

Krisen fortsätter

LYSA-enheten, som ansvarar för flyktingars förberedelseklass, ska läggas ned på grund av för få nya elever. Men vid årsskiftet hade Uppsala kommun drygt 800 asylsökande barn och unga som kommit till Sverige utan vårdnadshavare. En stor del av dessa har kommunen fortfarande ansvar för.

– Jag tror att många Uppsalabor tänker att flyktingkrisen är över nu. Anmälningarna om vänfamilj eller uthyrning av sin bostad till flyktingar har minskat. Men arbetet med integrationen i samhället börjar i stort sett nu och det är viktigt att medvetenheten om detta ökar, säger Ida Bylund Lindman.

 
 

Läsarkommentarer:

Färre flyktingar– men mer jobb