Logga in
Logga ut

Fler yngre bland stans hemlösa

924 personer i Uppsala klassas som hemlösa. Räknat per 10 000 ­invånare finns det ­därmed fler hemlösa här än i Stockholm.

– Vi ser nu också att medelåldern bland de hemlösa sjunker, många är väldigt unga, säger Margaretha S Paras, chef för Uppsala Stadsmission.

En ny kartläggning som Social­styrelsen gjort visar att antalet akut hemlösa i Sverige ökat med nära 400 personer sedan 2011. En ökning med 130 procent.

Uppsala har enligt rapporten totalt 924 hemlösa, eller 43,1 hemlösa per 10 000 invånare. I Stockholm är motsvarande siffra 34,6.

Svårt att jämföra

2011, när den förra kartläggningen gjordes, noterades hela 1 772 hemlösa i Uppsala. Men enligt Socialstyrelsen går mätningarna inte att jämföra eftersom definitionen av hemlöshet förändrats och det varit olika uppgiftslämnare vid kartläggningarna.

”Klyftorna växer”

Att hemlösheten inte minskat utan är ett fortsatt stort problem i Uppsala framhåller också Margaretha S Paras, chef för Uppsala Stads­mission:

– De akut hemlösa är lika många nu som tidigare. De ekonomiska klyftorna växer och det finns många, både äldre och yngre, som inte ­klarar sin försörjning och därmed riskerar att förlora sin bostad.

Allt yngre

Av Socialstyrelsens rapport framgår att medelåldern bland de hemlösa sjunkit från 43 till 40 år. Den trenden är man bekant med inom Uppsala Stadsmission.

– Tidigare var ju medel­åldern bland de hemlösa rätt hög, det handlade främst om äldre personer. Men nu möter våra verksamheter många unga, under 40 år, säger ­Margaretha S Paras.

Fler kvinnor nu

Andelen kvinnor tycks också öka bland de hemlösa, antalet i riket ökade med 900 jämfört med förra mätningen.

Lika stor ökning noteras för gruppen föräldrar som har barn under 18 år och som befinner sig i akut hemlöshet. Minst 24 000 barn i Sverige hade föräldrar som var i hemlöshet under veckan 14 då mätningen gjordes.

På Sagahemmet, ett stöd- och akutboende som drivs av Frälsningsarmén i Uppsala, är det fullbelagt sedan en längre tid tillbaka.

– Jag är ny i Uppsala och vet inte så mycket om hur det var här tidigare. Men enligt kollegerna var det förut fler missbrukare bland de hemlösa. Nu är det mer ”vanligt” folk som hamnar på gatan för att de inte klarar sin försörjning, säger Per Arenlid, verksamhetschef på Sagahemmet.

Migranterna inte med

I den nationella kartläggningen ingår inte EU-migranter, ensamkommande eller papperslösa. Många av dessa lever också i akut hemlöshet. Enligt Socialstyrelsen rör det sig om flera tusen ­personer spridda över hela landet och som mestadels ­sover utomhus eller i bilar, tält, kojor och liknande.

Socialstyrelsens kartläggning gjordes med hjälp av kommuner, landsting och frivilliga organisationer i landet.