Logga in
Logga ut

Het debatt om Eriksberg

Frågorna var många men svaren få. Så kan paneldebatten om förtätningen i Eriksberg sammanfattas. Politikernas tydligaste besked blev att planeringen fort­farande går att påverka.

Erikbergsskolans aula var mer än fullsatt under paneldebatten i måndags. De sju närvarande politikerna pepprades med ett otal frågor från mötesdeltagarna. Debattledaren Kjell Lundgren, aktiv i Hammarparksgruppen, beskrev inledningsvis den oro många Eriksbergsbor känner:

– Vi är frustrerade och irriterade. Vi är inte emot att det byggs, men vill inte ha en så stark förtätning som planprogrammet anger, sade han.

Inget spikat än

Under debattens gång betonade bland andra Therez Olsson (M) att det är långt kvar innan planeringen är spikad, även om samrådstiden gått ut.

– Det är absolut inte för sent att påverka. Varken vi eller något annat parti har satt en siffra på hur många bostäder som ska byggas, det går inte att säga i dag.

Trond Svendsen (MP) påpekade att planprogrammet, till skillnad från en detaljplan, inte är juridiskt bindande.

”Varsam förtätning”

– Vi valde att göra ett planprogram för att ge alla berörda större möjligheter att påverka. Vi är jätteglada över att så många yttranden kommit in och att vi får delta i sådana här paneldebatter.

Centerpartiets Stefan Hanna betonade att hans parti vill se en ”varsam” förtätning av Eriksberg – ett uttalande som gav applåder. Men även Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden, använde begreppet varsamt.

– Vi noterar att det finns en stor oro och det tar vi med oss i den fortsatta planeringen, vi vill bygga ut varsamt, sade han.

Politikerna var tydliga med att de är överens om att det måste till nya bostäder i Eriksberg.

– Det behövs fler boende här. Ett döende Västertorg gynnar inte någon, sade Trond Svendsen (MP).