Logga in
Logga ut

Kommunens vakter ska bevaka city

I sommar ska kommunala ordningsvakter få Uppsalaborna att känna sig säkrare. Vakterna patrullerar inte bara Resecentrum utan även ett stort område i centrum.

– Vi vill på detta sätt öka tryggheten, säger Anders Fridborg, säkerhetschef på Uppsala kommun.

Det har rapporterats mycket det senaste året om brottslighet i och omkring Rescentrum. Polisen har börjat bevaka området mer för att öka säkerheten, men upplever ändå att det finns stora problem kvar att brottas med.

– Arbetet pågår för fullt, men är långt ifrån färdigt. Vi saknar resurser för tillfället samtidigt som olika gänggrupperingar är aktiva i centrum. Därför är det viktigt för tryggheten att vi får kommunala ordningsvakter, ­säger Jale Poljarevius, chef för polisområdet Uppsala-Knivsta.

I Region Uppsalas stora undersökning om liv och hälsa framkommer det även att många medborgare upplever en ökad otrygghet. Denna bild delas av många fastighetsägare och handlare i centrum berättar Anders Fridborg, säkerhetschef på Uppsala kommun.

Arbetar i par

– Därför har vi valt att öka ordningsvakters närvaro och synlighet i det offentliga rummet. Försöket med kommunala ordningsvakter pågår fram till november. Tanken är att fyra vakter ska arbeta i två par på eftermiddagar och kvällar, säger han.

Lyder under polisen

Trots att kommunen benämner dem trygghetsvakter så handlar det om ordningsvakter vars utökade befogenheter regleras i polislagen. De har med andra ord möjlighet att bland annat ta hand om berusade personer, avvisa folk som stör den allmänna ordningen och gripa personer som begår brott.

– Vem som helst får inte fysiskt lyfta och flytta personer, men det får de nya ordningsvakterna göra inom det avgränsade området som tillståndet gäller. Utanför området har de samma befogenheter som vilken annan medborgare som helst.

Oklart om ökning

Uppsala kommun har där­emot ingen klar bild om brotten verkligen har ökat i centrum.

– Det finns inte entydiga kopplingar mellan ökad känsla av otrygghet och brottsstatistik. Viss brottslighet vet vi har ökat i centrum, men otryggheten har ökat desto mer.

Borde inte polisen göra ordningsvakternas arbete i  stället?

– Den här åtgärden har gjorts i dialog med polisen och vi är överens med myndigheten om att det behövs fler poliser i tjänst. Vi är inte där just nu och de kommunala ordningsvakterna som ska täcka ett stort geografiskt område är på försök fram till i höst då verksamheten ska utvärderas, säger Anders Fridborg.