Logga in
Logga ut

Så planeras Södra staden

År 2050 ska Uppsala ha över 300 000 invånare och 25 000 nya bostäder ska byggas i Södra staden. Just nu är arbetet i full gång för att förverkliga den visionen.

Ett litet steg på vägen är Ultuna trädgårdsstad där spaden redan är i jorden.

För ungefär två veckor sedan sattes spaden i marken för Ultuna trädgårdsstad som kommer att växa upp i närheten av Sveriges Lantbruksuniversitet mellan Sunnersta och Gottsunda.

– Det finns flera anledningar till att området kallas Trädgårdsstaden. Rent arkitektoniskt kommer området att utformas så att invånarna lätt kan nå befintlig grönska längs Gula stigen och Fyrisån, säger Albert Koistinen, regionchef för fastighetsbolaget Besqab.

–Det läggs även stor vikt på ljus och rymd i området. Husen skapar gårdar och på de ytor som finns anläggs planteringar.

Många bostadsrätter

Ultuna trädgårdsstad ingår i Södra staden, ett samlingsnamn för ett av Uppsalas största och viktigaste utvecklingsområden. Inom planen ryms flera olika projekt som grovt kan placeras in under utvecklingen av områdena Gottsunda, Rosendal, Ulleråker och Åstråket.

I Ultuna trädgårdsstad kommer sammanlagt 550 bostäder att byggas. Först ut är 88 lägenheter (bostadsrätter) och 22 radhus. Radhusen är klara för inflyttning om ett år och lägenheterna om två år. Hälften av bostäderna är redan bokade av köpare.

– I grunden är vårt affärsområde bostadsrätter och det höga markpriset vi har betalat påverkar sedan kostnaderna för bostäderna. Men det kommer inte bara att bli bostadsrätter i området eftersom Uppsalahem bygger hyresrätter i närheten, vid Gottsunda allé, säger Albert Koistinen.

Knyta ihop stan

Ultuna trädgårdsstad är alltså en del i Södra staden-utvecklingen. Just nu arbetar Uppsala kommun med att få ihop en fördjupad översiktsplan som ska skapa förutsättningar för utvecklingen av hela området.

Tanken är förlänga innerstaden genom att knyta samman Dag Hammarskjöldstråket med de södra stadsdelarna. Området sträcker sig från Polacksbacken i norr till Ultuna i söder.

– Vi jobbar för tillfället med en dagvattenutredning, men planarbetet gäller bland annat övergripande bebyggelse, kommunikationer, infrastruktur och grönområden. Hela projektet är långt gånget och vi håller på att sammanställa medborgares, företags och organisationers synpunkter på förslaget som har varit på utställning, säger Johan Elfström, projektledare för Södra stadens fördjupade översiktsplan på Uppsala kommun.

Uppsala beräknas ha nära 90 000 nya invånare år 2050, varav 60 000 i Södra staden. Den fördjupade översiktsplanen omfattar därför ett stort område (cirka 700 hektar) som motsvarar hela en femtedel av stadens yta.

– Målet är alltså att bygga upptill 25 000 nya bostäder och 10 000 arbetsplatser fram till år 2050. Det säger sig självt att mycket kan hända under en sådan lång tidsperiod, men de grova linjerna läggs fast nu, säger Johan Elfström.

 
 

Läsarkommentarer:

Så planeras Södra staden