Logga in
Logga ut

Sjuka lokaler överges

Något är allvarligt fel på miljöförvaltningens lokaler i Kungsporten. I september går därför flyttlasset till nya lokaler i Ultuna. Men det valet får skarp kritik.

Redan för flera år sedan stod det klart att det är något fel på lokalerna på Kungsängsvägen 27. Anställda drabbades av hudirritationer och huvudvärk. Några med kraftiga symptom har fått omplaceras till andra arbetsplatser.

– En kartläggning visade att 20 procent av de som jobbar här led av någon form av symptom som kan kopplas till lokalerna. I ett ”normalt” hus brukar den siffran uppgå till 7 procent, säger Lars Wedlin, tillförordnad miljödirektör.

Oklara orsaker

En rad tekniska undersökningar har gjorts, men några entydiga svar har inte gått att få fram.

– Hyresvärden misstänker att problemen kan bero på mattorna, men det finns troligen också andra orsaker.

Flyttar i höst

Nu har alltså förvaltningen valt att flytta. Efter att ha tittat på ett stort antal lokaler har valet fallit på statliga ägda lokaler i Ultuna. Ett alternativ som därmed ratats är kommunens egna, nybyggda och inflyttningsbara kontorslokaler i Gottsunda centrum. Detta har kommunalrådet Mohamad Hassan (L) reagerat starkt på:

– Det är en skandal ur flera aspekter. Det ett misslyckande att de rödgröna inte vågar gå före och hyra i Gottsunda och stötta utvecklingen där. Lokalerna i Ultuna är också dyrare än de i Gottsunda, så det här är varken socialt eller ekonomiskt hållbart, säger han.

En flytt till Gottsunda skulle ha skickat tydliga signaler både till invånarna där och till marknaden att Uppsala kommun tror på Gottsunda, anser han.

– Det hade ökat kund­underlaget där, lockat dit fler aktörer och gett stadsdelen ökade möjligheter till nya möten och social integration. Det är oförlåtligt att de rödgröna missar den här chansen.

Stöttar beslutet

Bengt Fladvad (MP), ordförande i miljö- och hälso­skyddsnämnden, tar inte åt sig av kritiken:

– Det var inte vi i nämnden som tog beslutet utan förvaltningen, men jag och majoriteten i övrigt stöttar det. Lokalerna i Ultuna är de som är mest ändamålsenliga och de är inte dyrare än de i Gottsunda som Mohamad Hassan påstår.

Men kan du se en poäng i hans resonemang?

– Visst vore det önskvärt om vi kunde använda egna lokaler, men de måste ju passa för verksamheten. Hassans utspel är rent politiskt, ett försök att klämma åt oss, säger Bengt Fladvad.

Lars Wedlin försvarar också valet av Ultuna-lokalerna.

– Vi har utgått från vad som blir bäst för verksamheten. Det handlar inte bara om kontorslokaler. Vi har ju även bilar, behov av en verkstad, omklädningsrum, lokaler för förvaring av instrument samt arkivutrymmen, säger han.

Kunde de kraven inte uppfyllas i Gottsunda?

– Vi har tittat på cirka 25 olika lokaler och lokalerna i Ultuna är de som är bäst anpassade för vår verksamhet.

 
 

Läsarkommentarer:

Sjuka lokaler överges