Logga in
Logga ut

Åter dags att kämpa för Stadsskogen

I Uppsala kommuns naturvårdsinventering har Stadsskogen högsta naturvärde I och klassas som ett ”grönt kärnområde”.

För att bevara och utveckla området inrättades naturreservatet Stadsskogen (1995).

Viktiga skäl var skogens betydelse som tätortsnära friluftsmark samt att dess storlek och karaktär ger stora möjligheter att uppleva relativ avskildhet, ”skogskänsla” och tystnad.

Avskildhet och skogskänsla skapas av träd och buskar. Tystnaden bevaras genom att inga motorfordon får köra i skogen och att trafiken på omgivande vägar begränsas.

Trots det har delar av Stadsskogen omvandlats till en av de bullrigaste platserna i Uppsala. Tillgängligheten begränsas av kraftig genomfartstrafik. Kommunen behandlar Stadsskogen som en park och inte ett naturreservat. Tystnaden och avskildheten finns inte längre.

Det är åter dags att kämpa för Stadsskogen som en lugn oas.

 
 

Debatt

Insändare