Logga in
Logga ut

Dags för svar om Eventcenter

Alla anhängare av en ny stor arena för idrott fick ett glädjebesked i mitten av april. Närmast i skymundan vann detaljplanen för Uppsala Eventcenter laga kraft vilket gör att arbetet går vidare.

I samband med en tidigare insändare i ämnet fastslog Torbjörn Wennberg, VD för Uppsala Eventcenter, att när detaljplanen väl vunnit laga kraft skulle planer för verksamheten presenteras. Nu är alltså dags att ge svar på några brännande frågor.

1. Kommer arenan att stå klar 20 månader efter att bygglovet vunnit laga kraft? Alltså runt årsskiftet 2018–2019.

2. Flera andra jämförbara projekt har blivit avsevärt dyrare än beräknat. Kommer 800 miljoner, varav kommunen bidrar med 150 miljoner, att täcka kostnaderna? Flera med god insyn i projektet tror att kostnaden redan överstiger en miljard.

3. Intresset att hyra in sig i Uppsala Eventcenter sägs vara stort. Är det inte dags för ledningen att avslöja namnen på dessa intressenter? De som handhar kommunens finanser borde vara införstådda med det ekonomiska läget.

4. Uppsala Eventcenter skulle enligt de ursprungliga planerna inte alls inverka på övriga hallars verksamhet. Gäller det också för Uppsala Konsert & Kongress, Svandammshallarna och de utomhuskonserter som lockat åskådarmassor flera somrar?

Jag vore tacksam för ett svar i Uppsalatidningen denna gång och inte bara ett ställt till min hemadress.

 
 

Debatt

Insändare