Logga in
Logga ut

”Hälso- och sjukvården är ingen marknad”

Debatt. Bemanningsfirmorna är vinnare och patienterna förlorare. Det skriver Karin Rågsjö (V) och Sören Bergqvist (V).

Du som behöver vård ska få den hjälp du behöver och i rimlig tid. Du som jobbar i vården ska ha bra arbets­villkor så att du kan ge människor den vård de behöver på bästa sätt.

Så fungerar det inte i dag. Enorma mängder resurser till vården försvinner till olika vinstintressen.

2011 lade landstingen och regionerna 2,45 miljarder kronor på inhyrd personal. 2016 är summan för hyrpersonal 4,5 miljarder. För Region Uppsala handlade det om 115 miljoner kronor för 2016 och kostnaden kommer att hamna betydligt högre i år.

Det är främst andelen inhyrda sjuksköterskor som ökar kraftigt. Så det kostar alltså att inte erbjuda rimliga arbetsvillkor för vårdpersonalen.

Efter många år av ned­skärningar och stressad arbetsmiljö är det lätt att förstå de läkare och sjuksköterskor som lyssnar på bemanningsbolagens lockrop om högre löner och bättre villkor. Men kvar står de allt färre fast anställda med än tyngre arbetsbörda.

För vården som helhet är detta en ond cirkel som leder till bristande kontinuitet och sämre teamarbete. Och som gör att vårdens kvalitet på sikt sjunker. Sedan står vi där med avdelningar som måste stängas på grund av personal­brist och till sommaren tvingas sjuksköterskor och barnmorskor åter igen att skjuta på sina semestrar för att förlossnings- och akut­avdelningar ska kunna hålla öppet.

Det är bemanningsfirmorna som är de stora vinnarna medan patienterna är förlorare. Hälso- och sjukvården ska inte vara en guldgruva för dem som vill berika sig. Hälso- och sjukvården är ingen marknad.

Det är hög tid för Sveriges Kommuner och Landsting att sätter sig ned och förhandlar fram en plan som på riktigt sänker kostanden för hyrpersonal. Vi har allt att vinna på att hitta gemensamma lösningar.

Vänsterpartiet vill också skärpa lagstiftningen för bemanningsföretag. Vi menar att arbetsgivare måste se till att ha en tillräcklig bemanning för att kunna hantera variationer i sin produktion och att täcka upp för sjukdomsfall och ledigheter.

Vården behöver förstås också mer resurser. Vänsterpartiet har under den här mandatperioden i förhandlingar med regeringen sett till att flera viktiga steg har tagits i den riktningen.

I den senaste budgetförhandlingen fick vi igenom en vårdsatsning 4,7 miljarder kronor under 2018, varav en miljard kronor till förlossningsvården.

Två miljarder av det är avsedda för att förbättra arbetsvillkoren för de som jobbar med att se till att vi alla får den vård vi behöver, när vi behöver den. För Region Uppsala innebär det ett tillskott på 72 miljoner kronor. Vänsterpartiet kommer att bevaka att pengarna används på ett bra sätt.

 
 

Debatt

Insändare