Logga in
Logga ut

”Jämlikhet är en mirakelmedicin”

Debatt. Sverigedemokraterna vill skära ner på statens pengar till kommunerna. Men det är fel väg att gå skriver Tobias Smedberg (V) eftersom det skapar mer ojämlikhet i samhället.

Om vi ska kunna bygga ett jämlikt Uppsala – där alla har ett schyst jobb och en lön att leva på, en bostad med rimlig hyra och en välfärd som vi kan lita på – då behöver staten rikta mer pengar åt kommunerna. Sverige­demokraterna går i rakt motsatt riktning, i deras förslag till statsbudget som nu presenterats vill de sänka statens kommuninvesteringar med 36 miljarder.

Det skulle tvinga Uppsala att skära ner kommunens verksamhet med 730 miljoner kronor. Välfärden skulle krympa och arbetslösheten öka.

Jämlikhet är en mirakelmedicin mot många av de åkommor samhället brottas med. I jämlika samhällen lever folk längre, hälsan förbättras och brottsligheten är lägre. När vi anställer fler i skolor och på äldreboenden och när vi bygger nya järnvägar och bostäder ökar vi efterfrågan på arbetskraft vilket ökar jämlikheten.

Dessutom gör vi Uppsala till en bättre stad att bo och arbeta i. Därför har vi från Vänsterpartiet drivit fram tolv nya välfärdsmiljarder i statsbudgeten och därför byggs det i Uppsala över 3 000 nya bostäder varje år.

Sverigedemokraterna har nyligen presenterat sin statsbudget. Om tre år är deras nedskärning på statligt ekonomiskt stöd till landets kommuner uppe i hela 36 miljarder kronor. Om nedskärningen fördelas jämnt över befolkningen innebär det 730 miljoner mindre till Uppsala kommun.

Det motsvarar kostnaden för över 1 700 undersköterskor, eller hela kostnaden för Uppsalas gymnasieskolor. Utöver detta föreslår de nedskärningar på 18 miljarder inom arbetsmarknadspolitiken.

Partiet vill att nedskärningen ska ske i form av att vi som ett av världens rikaste och tryggaste länder inte längre ska ta emot människor på flykt från världens farligaste platser. Men Sverigedemokraterna har inte kommunekonomi som sin starkaste gren. Om flyktingmottagande ens kan beskrivas som en kostnad, det mesta pekar ju på att det långsiktigt är en samhällsekonomisk vinst, så ligger den inte ens i närheten av de nedskärningar Sverige­demokraterna vill göra.

Att Uppsala dessutom sedan sju år haft en krympande inhemsk befolkning i arbetsför ålder, vilket hindrar välfärdsbygget, har de helt missat.

Vi från Vänsterpartiet vill bygga det jämlika samhället, det vinner alla på. Offensiva satsningar gör Uppsala bättre samtidigt som vi bekämpar arbetslöshet och förbättrar integrationen.

Låt oss bygga en välfärd vi kan lita på i stället för att driva fram de största välfärdsnedskärningarna i Sveriges moderna historia.

 
 

Debatt

Insändare