Logga in
Logga ut

”Öka kunskaperna omhot och våld i arbetet”

Debatt. I Uppsala län har 23 procent av medlemmarna i Akademikerförbundet SSR utsatts för hot och våld i arbetet de senaste två åren. Så kan det inte fortsätta, skriver representanter för förbundet.

Ett hatiskt sms, en aggressiv klient som skriker att hen vet vilken skola dina barn går på eller en kniv som hastigt skär genom luften. Att bli utsatt för hot eller våld i samband med arbetet är alldeles för vanligt, även i Uppsala län.

För första gången har Akademikerförbundet SSR gjort en bred genomlysning av ­situationen när det gäller hot och våld på arbetsplatsen. Vi har bett undersökningsföretaget Novus ställa frågor till samtliga yrkesverksamma medlemmar och resultatet är oroande.

I Uppsala län svarar 23 procent att de själva har varit utsatta för hot eller våld i samband med sitt arbete under de senaste två åren. Och det är bara toppen på isberget. Hela 53 procent säger att någon av kollegerna drabbats.

Det är illavarslande siffror och de är extra allvarliga när det handlar om människor som arbetar i samhällsviktiga funktioner som våra medlemmar gör. De finns bland annat inom socialtjänsten, på olika myndigheter och som kuratorer i skolan och vården.

Vi vet att det förekommer att medlemmar genomför hembesök ensamma, att klientmöten sker i direkt olämpliga lokaler och att det finns besöksrum med lösa föremål som snabbt kan förvandlas till vapen.

Många av våra medlemmar vittnar också om att tidsbrist och arbetsbelastning gör att säkerheten åsidosätts.

Så kan det inte fortsätta. Chefer och arbetsledare måste ha kunskap och befogenhet att fatta beslut som leder till en god arbetsmiljö – och ha tillräckliga resurser för att kunna genomföra besluten, vilket inte alltid är fallet i dag.

Regelverket är glasklart. Ansvaret för en säker arbetsmiljö ligger hos arbetsgivaren. Bland annat ska det finnas tydliga handlingsplaner som gäller hot och våld, och rutiner för vad som ska göras när något har inträffat.

Alla anställda ska också ha fått tillräcklig information och utbildning om de här frågorna. Många arbetsgivare gör ett bra arbete, men vår undersökning visar att mer behöver göras.

Vi som fackförbund tar vår del av ansvaret. Just nu genomför vi en satsning bland medlemmar och förtroendevalda för att öka kunskaperna om ­arbetet mot hot och våld.

Bland annat har fyra filmer som speglar olika realistiska situationer lanserats och de används nu vid fackliga möten och utbildningar. Alla som är intresserade kan också hitta filmerna på förbundets hemsida.

 
 

Debatt

Insändare