Logga in
Logga ut

Prio hjälpa minderåriga

Svar på insändaren ”Inte värdigt med gatubarn” i Uppsalatidningen nr 38.

Uppsala kommun har ett arbete för att bemöta enskilda individer och familjer som lever under svåra omständigheter. Sedan i våras har vi en uppsökande verksamhet, inklusive en rumänsktalande person, som särskilt ägnar sig åt att ta kontakt med de familjer som kommer till Uppsala och inte hittar någon annan ekonomisk utväg än att tigga.

Deras viktigaste uppdrag är att se till att inga minderåriga far illa. Att de har mat och kläder, att de inte sover i en husvagn, bil eller tält, att de inte lämnas ensamma.

I övrigt ser vi mycket positivt på att Barnkonventionen blir lag. Det gör att alla kommuner alltid måste ta hänsyn till barns bästa.

 
 

Debatt

Insändare