Logga in
Logga ut

”Säg nej till Reepalu-utredningen”

Debatt. Socialdemokraternas Reepalu-utredning hotar kvinnors företagande. Det skriver representanter för Moderaterna.

Sverige har kommit jämförelsevis långt med jämställdheten, men inom företagande är kvinnor fortfarande underrepresenterade. Förutom när det gäller välfärdsföretagen, där mer än hälften av omsorgsföretagen leds av kvinnor.

Det var under lång tid omöjligt att driva företag inom de traditionellt kvinnodominerade yrkena. Den offentliga sektorn hade monopolställning. Tack vare flera frihetsreformer blev det möjligt för många kvinnor att välja mellan flera olika arbetsgivare och att driva egen verksamhet inom det område där man besitter kompetens och erfarenhet.

En utveckling med fler kvinnor som driver företag borde självklart välkomnas. I stället ser vi tyvärr att regeringen, som dessutom kallar sig feministisk, hotar kvinnors före­tagande. Genom en slarvig utredning vill man dra undan mattan för kvinnor med en drivkraft att förbättra välfärden för oss alla.

Många av de företag som i  dag är verksamma inom skola, vård och omsorg är före­tag som drivs av kvinnor. Och det handlar inte om stora välfärdsjättar utan om medelstora företag som skapar många arbetstillfällen. 93 procent av vård- och omsorgsföretagen har färre än 20 anställda. Region Uppsala ansvarar för hälso- och sjukvården i Uppsala län och har nästan 12 000 anställda. Kompetensförsörjningen är en stor utmaning och vi ser hur vårdköerna växer och vårdplatserna stänger i takt med att allt flera nyckelmedarbetare väljer andra arbetsgivare. Samtidigt ökar sjukskrivningarna och kostnaderna för inhyrd personal.

Är lösningen på dessa problem att införa vinsttak, stänga ner medarbetarnas möjligheter att välja arbetsgivare och tvinga dem tillbaka till Region Uppsala? Nej, vi moderater tror inte det. Vi tror att Region Uppsala måste bli en bättre arbetsgivare. Och konkurrens med andra arbets­givare främjar en sådan utveckling.

Reepalu-utredningen visar en förbluffande brist på insikt gällande företagande och före­tagarnas villkor. Utan före­tag och enskilda alternativ som driver verksamhet i konkurrens med offentlig sektorn går kvalitetsfokus och möjlighet att välja i välfärden förlorat.

Sverige och Region Uppsala behöver en ledning som säger nej till Reepalu-utredningen och tar jämställd­heten och välfärden framåt.

 
 

Debatt

Insändare