Logga in
Logga ut

”Samla allt i ett pensionärernas hus”

Valdebatt. Äldres behov av allt från vård till en aktiv tillvaro måste tillgodoses. En ny nämnd och ett pensionärernas hus är två förslag som Liberalerna för fram.

Karin och Bengt är nyblivna pensionärer och försöker landa i sin nya tillvaro. De bor kvar i sin villa, odlar intressen som fått stå tillbaka under yrkesverksamma år och hämtar sina barnbarn på förskolan en gång i veckan. Hälsan är god, bortsett från en krånglande höft och högt blodtryck.

Karins mamma, Agnes, finns fortfarande i livet, och ett par gånger i veckan tittar de till henne. För varje månad behöver hon mer stöd. Hon är ensam, orolig över alla olika personer hon möter i hemtjänsten och trött på de trista matlådorna hon får. Ta sig ut på egen hand törs hon inte längre.

Sjukhusbesöken blir fler liksom medicinerna. Dottern Karin gör sitt bästa och kontaktar kommun och sjukvård, flera samtal i veckan blir det, och följer med på samtliga vårdbesök. Det frestar på.

Att vara äldre 2017 är inte detsamma som för 50 år sedan, utan på många sätt bättre. Vi lever längre och är därmed ofta pensionärer betydligt längre. Men livssituationen och hälsan varierar.

Äldre kan vara friska eller sjuka, 69 eller 89 år, bo i eget boende eller på ett omvårdnadsboende, ha stora omvårdnadsbehov eller inga alls. När vi politiker pratar om seniorer måste vi minnas detta.

Anhöriga, som Karin, drar ofta ett stort lass. Så stort att var fjärde anhörig själv blir sjuk. Döttrar och äldre hustrur är extra utsatta. Stödet behöver öka, och ett sätt att göra detta är att införa vårdlotsar som hjälper till med sjukvårdskontakter.

Avgörande är också att samarbetet mellan regionen och kommunen fungerar smärtfritt. Där finns tyvärr brister idag, som drabbar enskilda individer.

Kanske får man stanna på sjukhus längre än nödvändigt för att det inte finns ett boende att komma till, eller för att personal i kommunala boenden inte har tillräckliga kunskaper om seniorers hälsa, behov och sjukdomar.

Liberalerna arbetar nu med ett förslag om att skapa en för regionen och kommunen gemensam nämnd för äldrefrågor där individen står i fokus – inte vem som ansvarar för vad.

För att möta äldres vårdbehov är det viktigaste väl fungerande primärvård. Många vårdcentraler behöver öka sin kompetens i att vårda äldre.

Mer vård bör dessutom kunna ges i hemmet, genom hembesök av läkare, sjuksköterska och mobil röntgen. Att åka till sjukhuset kan innebära en stor påfrestning.

För att hålla sig frisk, eller må så bra som möjligt, behöver livet vara innehållsrikt. Efter önskemål och behov bör var och en erbjudas stöd till en aktiv fritid. Att få äta tillsammans med andra, delta i matlagning, eller bara njuta av doften vid tillagning, skapar livskvalitet.

Att komma utomhus och se löven ändra färg och känna luften bli annorlunda skapar en känsla av att livet fortgår. Men för att komma till exempelvis de träffpunkter som finns, och möta andra, måste det finnas fungerande sätt att ta sig dit.

Färdtjänst är viktig för den som inte kan resa kollektivt, men om förutsättningarna för att åka buss var bättre – som hållplatser inom rimligt avstånd och strategiskt utplacerade bänkar på vägen mellan hållplatsen och närliggande bostäder – skulle fler kunna klara sig själva.

Den som är beviljad färdtjänst ska få resa gratis med kollektivtrafiken när möjlighet och ork finns. Det gör livet friare och rikare.

Att samla många funktioner på ett ställe tror vi skulle uppskattas av många. Ett pensionärernas hus, som till exempel i Strängnäs, är något vi i Liberalerna vill åstadkomma. Att skapa en plats för alla pensionärsföreningar som erbjuder värdefulla aktiviteter är efterlängtat av många föreningar. Kanske med en förskola i samma hus, för möten över generationsgränserna.

Var och en ska, utifrån sina förutsättningar, kunna leva livet som hen vill och få hjälp på sina villkor, livet igenom. Människors kompetens ska tillvaratas hela livet och äldre ska kunna känna sig trygga i att vård och stöd finns när den behövs.

 
 

Debatt

Insändare