Logga in
Logga ut

”Värdig vård en del av vårt dna”

Valdebatt. Den rödgröna majoriteten monterar ned äldreomsorgen. Men om Uppsalas äldre ska få en trygg tillvaro behövs alla krafter – så väl offentliga som privata. Det skriver Jonas Segersam (KD).

Det är med tungt hjärta jag möts av besked efter besked om hur vänstermajoriteten i Uppsala kommun monterar ned äldreomsorgen.

Mina båda företrädare Gustaf von Essen och Ebba Busch Thor har under Alliansens styre byggt upp denna viktiga del av kommunens verksamhet, något som nu raseras i snabb takt.

Genom Kristdemokraternas påskyndan tog byggandet av nya äldreboenden fart – och förslaget på ett nytt ersättningssystem togs fram enligt LOV, lagen om valfrihetssystem. Införandet av eget val i hemtjänsten infördes.

Vi tog initiativ till seniorguiden som en väg in till information för äldre, upp­sökande hembesök till alla över 80, till Omtanken, ett boende för vård i livets slutskede, till information om fixartjänst genom Röda Korset och till en särskild värdighetsgaranti.

På riksplanet har också många reformer sjösatts av äldreminister Maria Larsson, exempelvis boendeformen trygghetsboende, ett anpassat boende som är en mjuk övergång från eget boende till vårdboende.

Listan på försämringar under de rödgrönas styre kan tyvärr göras minst lika lång. Nu senast har vi nåtts av nyheten att man vill lägga ner äldreombudsmannen – en viktig instans för kvalitetsutvecklingen av äldreomsorgen.

Detta läggs uppå alla turer runt upphandlingar av äldreboenden (om upphandlingar överhuvud taget görs och inte verksamheten kommunaliseras rakt av), runt omorganisationer inom kommunen, och runt chefskarusellen på äldreförvaltningen. Omtanken har lagts ner, värdighetsgarantin har inskränkts, samtidigt som ersättningen till LOV-boendena sänktes med tio procent.

Privata företag och stiftelser som driver äldreomsorg i Uppsala kommun, exempelvis Andreas And, Ebbagården (Diakonistiftelsen Samariterhemmet), boendena på Liljeforstorg (Förenade Care) och Sandelska huset (Attendo) kan alla vittna om det försämrade samarbetsklimatet med Uppsala kommun.

Från att tidigare haft regelbundna möten med alla äldre­omsorgens chefer i Uppsala kallas numera bara några få representanter in till branschråd (bara de privata utförarna). Där kan de exempelvis få höra om hur dyrt det blivit med kommunens satsning på heltid som norm för de kommunanställda, något som därmed går ut över alla utförare, eller om hur kommunen numera inte har så mycket till övers för de privata företagen.

Hade jag varit Monica Östman (S), äldrenämndens ordförande så hade jag i stället utryckt mitt varma tack för den viktiga insats som ALLA utförare inom den kommunfinansierade äldreomsorgen gör.

Tyvärr är vänsterns bristande dialog med privata utförare inte bara ett symptom på att den njugga inställningen till all icke-kommunal vård och omsorg, utan även på att vänsterpartierna är skyldiga till att Uppsala kommun nått ett all time low när det gäller företagsklimatet i stort.

Nej, vi behöver en helt annan inställning både till alla äldre medborgare och deras anhöriga, och till alla utförare av tjänster inom äldreomsorgen. Såväl kommunens hemtjänst och boenden som privata företag och ideella organisationer.

Alla krafter måste till för att säkra den framtida tryggheten för alla de som gått före i samhällsbygget.

Det är enkelt som kommunpolitiker att ägna sig åt storvulna projekt som bostadsbyggande, arenor och nya gator. Men för oss kristdemokrater kommer alltid omsorgen och vården om de mest utsatta att vara den allra mest prioriterade delen av kommunens verksamhet. Det är en del av vårt dna – en värdig vård och ett samhälle för alla!

 
 

Debatt

Insändare