Logga in
Logga ut

Varje arbete planeras noggrant

Svar på insändaren ”Två år att bygga 100 meter!” i Uppsalatidningen nr 45.

Per Nordblad hävdar att Uppsala kommun inte planerar för framkomlighet och säkerhet i samband med gatu- och anläggningsarbeten. Vi gör en noggrann planering inför varje arbete.

Vid avstängning krävs väghållarens tillstånd. Inför detta lämnas ansökan på remiss till bland annat kollektivtrafik och polis. Det är ett högt tryck i Uppsala och vi får in 10–15 förfrågningar om tillstånd för vägarbeten varje dag.

Att bygga stad innebär inte bara hus utan också infrastruktur i form av gator och ledningar av olika slag. Omfattande arbeten innebär stor påverkan. Det går inte att undvika.

Vi upprättar en tioårsplan för de arbeten vi känner till för att få en helhetsbild och minimera påverkan för allmänheten. Utöver detta uppstår alltid situationer som kräver akuta åtgärder inom vatten, avlopp och fjärrvärme. Det kan vi inte förutse på samma sätt.

Gatu- och anläggningsarbeten blir inte automatiskt effektivare om de bemannas med stor styrka. Risken är då istället att aktörerna är i vägen för varandra. Vi följer en bestämd tidplan där saker görs i rätt ordning för att undvika kaos på platsen.

Vi förstår att det kan väcka irritation när arbeten tycks dra ut på tiden. I de allra flesta fall håller vi tidplanen, och när arbetet väl är klart blir de flesta nöjda när de ser hur bra det blivit.

 
 

Debatt

Insändare