Logga in
Logga ut

”Vi splittrar köerna – inte vården”

Replik på debattartikeln ”Vi har ett ansvar att reagera” i Uppsala­tidningen nr 18.

Det stämmer att Alliansen i Stockholms läns landsting har fattat beslut om införande av vårdval reumatologi. Avsikten är att patienterna enklare ska få vård där de vill och av den de vill, och att sjukvården ska få mer snabbfotade möjligheter att utvecklas.

Olika vårdgivare har rätt att öppna en mottagning, så länge de uppfyller uppsatta kvalitetskrav. Att avtalet kan revideras varje år är särskilt bra för vårdområden med hög förändringstakt, såsom reumatologi där nya moderna läkemedel och arbets­metoder utvecklas och introduceras.

Vårdval reumatologi ska prioritera patienter med behov av specialistvård. Det finns inget som uppmuntrar till ”snabba och enkla besök”, i vare sig uppdrag, krav eller ersättningsmodell. Tvärtom. Om en patient inte längre behöver specialistkompetens ska han eller hon få gott omhändertagande i primärvården.

Alla vårdvalsaktörer ska samverka med en akademisk enhet som har i uppdrag att hålla ihop specialistvården utanför akutsjukhusen. På så sätt kan alla vårdgivare delta i forskning och få del av ny kunskap. Dessutom ska alla vårdgivare vara delaktiga i sjukvårdsutbildningar i gymnasieskolan, yrkeshögskolan och högskolan och även delta i forskning.

Liberalerna vill se mer reumatologisk specialistvård i Stockholm. Samma målsättning har vi för andra patienter som i dag väntar för länge på den vård de behöver, och därför är vi besvikna och upprörda över att den rödgröna minoriteten i Uppsala avskaffat vårdvalen för ortopedi, öron-, näsa-, halssjukvård och höft- och knäoperationer.

Vi vill att människor ska ha makten över sina egna liv och kroppar, även när de drabbas av sjukdom. Vård­valet är en del av lösningen på de utmaningarna.

För oss är det självklart att kvalitet och tillgänglighet ska vara ledorden för hela sjukvården. Vi inför vårdval inom de hundradelar av specialistvårdens budget där ­köerna är som längst. De delar av sjukvården där människor tidigare inte fick vård. Där inför vi vårdval.

Vi splittrar inte sjukvården, däremot köerna. Det är vi stolta över.

 
 

Debatt

Insändare