Logga in
Logga ut

Allianspartierna redo att bilda ny majoritet

Med mindre än ett år kvar till valet stiger den politiska temperaturen. De borgerliga partierna är hyfsat överens om ­vilka förändringar de vill se i Uppsala.

– Vi ser fram emot att bilda majoritet efter valet, säger Fredrik Ahlstedt (M).

Samtliga fyra allianspartier – Moderaterna, Liberalerna, Centern och Kristdemokraterna – har nu lagt fram sina respektive budgetförslag för 2018. Något gemensamt förslag finns inte, däremot en gemensam ekonomisk ram. Den bygger på att den kommunala skattesatsen sänks med 30 öre, från 21,14 kronor till 20,84 kronor per intjänad hundralapp, vilket minskar kommunens intäkter med 150 miljoner kronor.

Måste tänka smartare

– Vi vill återställa den skattesats som gällde innan de rödgröna höjde den. Det finns en stor förbättringspotential inom den befintliga organisationen, så genom att tänka smartare och i nya banor kan vi ändå höja servicegraden, säger Stefan Hanna (C).

Fredrik Ahlstedt (M) inflikar att det inte finns någon anledning till att Uppsala ska ha högre kommunalskatt än Linköping och Södertälje, vilket i dag är fallet.

I allianspartiernas ekonomiska ram höjs nettokostnaderna med 4,3 procent. Det kan jämföras med den rödgröna majoritetens förslag om 6,4 procent.

– Vi måste sätta press på verksamheten och göra den mer effektiv. Vårt partis budgetförslag innebär en nedskärning med 0,5 procent på administrationen, säger ­Jonas Segersam (KD).

Krav på motprestation

Gemensamt för de borgerliga partierna är också att de vill att fler Uppsalabor ska klara att försörja sig själva. Dels genom att ställa krav på motprestationer för att få försörjningsstöd, via praktik, utbildning eller deltidsjobb, dels genom att återinföra de så kallade välfärdsjobben.

– Med ett välfärdsjobb har du en kommunal anställning med avtalsenlig lön under ett till två års tid. Under vår tid vid makten fanns det 500 sådana jobb i Uppsala, nu är det bara ett tiotal kvar, säger Fredrik Ahlstedt (M).

Han tillägger att antalet personer i behov av försörjningsstöd ökat från 4 000 till 6 000 på två år.

”Öppna dörrarna”

Satsningen på att fler ska kunna försörja sig själva gäller också personer med funktionsnedsättningar.

– Uppsala kommun borde bli en föregångare och rekrytera fler personer med funktionsnedsättning till tjänster inom kommunens verksamheter. Det handlar om att öppna dörrar och ta vara på den kompetens som finns, säger Mohamad Hassan (L).

I Alliansens Uppsala ska också barn till föräldralediga och arbetslösa ha rätt till 30 timmars förskola och fritids, det vill säga tio timmar mer än nu. Alla partier vill dessutom utöka och permanenta systemet med kommunala ordningsvakter.

– Trygghetsfrågorna är väldigt viktiga. Det behövs en trygghetsplan för att öka tryggheten i hela Uppsala, säger Fredrik Ahlstedt (M).