Logga in

Bondgård blev nätverksportal

Familjen Thärnström har förvandlat en gammal bondgård i Knivsta till Marma Gård Företagsby. I dag hyr 16 helt olika företag in sig i 5 byggnader med 6 400 kvadratmeter kontorsyta. "Företag ska känna att de kan växa hos oss", säger Ann-Stin Thärnström.

Lantliga Marma gård, mellan Knivsta och Uppsala. Fram till 1990-talet främst en plats för skogsbruk och spannmålsodling. I dag hittar du 16 företag inom vitt skilda områden på den gamla bondgården. Här jobbas dagligen med allt från flygmotorer till reklam, dragracing, silversmide och islandshästar.

Curt och Ann-Stin Thärnström träffades redan i tonåren och gifte sig år 1980. Fyra år senare köpte de båda makarna Marma gård, där de med hjälp av sina barn Annah och Eric byggt upp en företagsby som bara fortsätter att växa.

– I början av 1990-talet insåg vi att det fanns bättre sätt än att odla spannmål för att få avkastning på marken, säger Curt Thärnström.

Först att flytta hit var företaget Frigotainer som tillverkar flygcontainrar och behövde nya lokaler. Frigotainer (senare Envirotainer) hyrde in sig i Marma år 1992. Därefter växte företaget från 5 till 90 anställda, vilket innebar en utbyggnad i flera etapper och starten på det som i dag är en hel företagsby. När Envirotainer valde att flytta sin verksamhet år 2014 uppstod ett tomrum på Marma Gård. Men snart hade en rad nya företag blivit hyresgäster.

Ägorna på 88 hektar rymmer numera 6 400 kvadratmeter av kontor, produktions- och lagerlokaler, uppdelade på fem byggnader. Omgärdade av 13 000 kvadratmeter parkering och gårdsplan med avställningsytor.

– Företag ska verkligen känna att de kan växa hos oss. Vi har gott om mark att bygga på, säger Ann-Stin Thärnström som gärna lyfter fram närheten till Knivsta, Arlanda och Uppsala, "som på landet, men ändå mitt i".

Kärnverksamheterna på Marma Gård är numera fastigheterna och energiskogen som säljs till värmeverken. Ett stenkast bort ligger tillhörande Marma Torp, med hagar, stall och tävlingsbana för islandshästar. Hästverksamheten drivs av Annah Thärnström, dotter i familjen.

En av industrilokalerna brann upp år 2008. Vid återuppbyggnaden tillkom även en konferensbyggnad och festlokal.

– Vi har bröllop, fester och konferenser. Det har varit japaner här som stått och fotograferat älgar från fönstret i konferensrummet, säger Curt Thärnström.

Han ser sig som något av en allt-i-allo på ägorna. Mån om att hitta lösningar där det behövs hjälp.

– Här pågår aktivitet hela veckorna. Alla som jobbar här får per automatik tillgång till ett stort nätverk, inom alla möjliga branscher. Vi brukar kalla Marma för en familjär nätverksportal.