Logga in
Logga ut

De äldre avgör valet

I höstens val är mer än var fjärde väljare pensionär.

– Därför är det extra viktigt att politikerna lyssnar på oss nu, säger Lars O Ericsson, vice ordförande i UPS, Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd.

Äldreomsorgen. Kollektivtrafiken. Bostadsfrågan. Det är några av de frågor som berör och engagerar 65-plussarna.

– Äldreomsorgen är definitivt den största frågan. Tyvärr har verksamheten i Uppsala i flera avseenden sämre kvalitet än i många andra kommuner, säger Jan Ask, ordförande i UPS.

Detta har UPS också på­talat för beslutsfattarna.

– De säger att de har egna siffror som är mer positiva, men de har vi aldrig fått se. Det är otroligt irriterande.

Jumboplacering

Enligt en undersökning från Socialstyrelsen har personalkontinuiteten inom äldreomsorgen i Uppsala minskat de senaste åren. I snitt får en boende nu träffa 19 olika personer under en tvåveckors­period. Och då är nattpersonalen inte inräknad.

– Uppsala hamnade på plats 276 av 278 kommuner i undersökningen. Det är illa, säger Lars O Eriksson.

Kollektivtrafiken är en annan viktig äldrefråga.

– Nu har ju en del av bristerna i linjenätet rättats till. Men många upplever att det är för långt mellan busshållplatserna och att det är för dyrt att åka buss, säger Jan Ask.

När det gäller bostads­frågan efterlyser han bättre planering:

– I dag tar man inte hänsyn till de sociala aspekterna. Närheten till service, busshållplatser med mera borde räknas när nya bostäder planeras.

Inför höstens val anordnar UPS utfrågningar av politiker på lokal och regional nivå samt av länets riksdags­politiker.

– Det är en tradition vi har. Vi ber dem redogöra för vilken äldrepolitik man fört och vilken politik respektive parti vill driva under nästa mandatperiod, säger Jan Ask.

Alliansen mot väggen

När Uppsalatidningen besöker Träffpunkten på Stor­gatan 11, som drivs av UPS, är det utfrågning av Alliansens kommunalråd. Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Segersam (KD), Stefan Hanna (C) och Mohamad Hassan (L) får konfrontera ett 40-tal seniorer i tingssalen. De får max åtta minuter på sig att redogöra för sitt partis äldrepolitik.

– Ingen ska behöva lyssna på politiker mer än en halvtimme, kommenterar Jan Ask.

Hur mycket klokare de medverkande blev av utfrågningen får vara osagt. Dock kan konstateras att den efterföljande frågestunden kom att handla om mycket annat än det politikerna valde att ta upp. Exempelvis problemen med att betala med kontanter, digitaliseringens effekter för äldre och avsaknaden av ett biljettkontor på Rese­centrum ...

Äldre kryssas in

Gunnel Jägare, ordförande i SPF Seniorerna Samråd Uppsala-Knivsta, anser att det behövs fler äldre i politiken.

– Vi uppmanar nu därför våra medlemmar att kryssa in äldre politiker på partilistorna.

Hon tycker att de äldre är satta på undantag i dagens samhälle. Det gäller allt från hur busstrafiken och hemtjänsten fungerar till bristerna i sjukvården och de skyhöga kostnaderna för nya bostäder.

– Läget är riktigt dystert. Vi vet ju att många äldre tar livet av sig, säger Gunnel ­Jägare.

Bostadsfrågan viktig

En av de viktigaste frågorna inför höstens val är bostäderna.

– Det måste gå att bygga billigare. I dag finns det många äldre som sitter i stora lägenheter eller hus, men som inte har råd att flytta till något nybyggt.

Fler trygghetsboenden är också viktigt.

– Många äldre blir ensamma på gamla dar och då behövs den här boendeformen, där man kan umgås med andra. Det handlar om livskvalitet.

SPF vill också se fler senior­restauranger i stan.

– Det räcker med att besöka Senioren på Kungsängsgatan för att inse behovet. Det är alltid proppfullt där!