Logga in

Det kryllar av asp i Fyrisån

Alla har hört talas om den, men få har sett de. Nu har länsstyrelsen utlyst en fototävling för att vi ska få en bättre bild av vår landskapsfisk asp. Och tiden är perfekt, vandringen har precis börjat.

– När vi vittjade ryssjan i morse var det tolv aspar i den, berättar limnologen och ekoingenjören Anders Larsson, projektledare inom Uppsala kommun.

Sedan fisktrapporna uppfördes vid Islandsfallet och Kvarnfallet 2008 har en strid ström av både aspar och andra fiskar utnyttjat passagerna.

Det betyder att många fiskar nu åter kan föröka sig i ”aspforsens” strida ström nedströms Kvarnfallet.

Med hjälp av fiskräknare har man kunnat konstatera att antalet aspar som lägger sin rom i centrala Uppsala är runt 150 stycken. Fortfarande är dock mycket okänt om den här rovfiskens liv och leverne.

– Vi vet exempelvis inte om det är samma fiskar som kommer tillbaka år efter år för att leka i Kvarnfallet eller om de även söker sig till andra åar. De fiskar vi fångar in mäts, vägs och märks så att vi kan följa deras vidare öden, säger Anders Larsson.

Fiskarna blir filmade

Den nya fiskräknaren som precis installerats vid Islandsfallet kommer också att ge mer information om landskapsfisken. Den kan nämligen filma alla förbipasserande fiskar.

Den gamla räknaren, som upphörde att fungera förra året, registrerade enbart fiskar över 15–20 cm storlek och visade bara en svart siluett av fiskarna.

Fototävling utlyst

För att ge den anonyma aspen ett mera publikt ansikte har Länsstyrelsen i Uppsala län och Uppsala kommun utlyst en fototävling.

– Vi vet att det leker stora mängder asp här varje vår, men det har aldrig dokumenterats. Det är hög tid att vi får bra bilder på lekande aspar i Fyrisån, säger länsfiskekonsulent Daniel Brelin.

Vinnaren utses 4 maj och får en middag för två på en närbelägen fiskrestaurang. Läs mer på www.lansstyrelsen.se/uppsala.