Logga in
Logga ut

Ingen screening i Region Uppsala

Region Uppsala vill inte ha allmän screening av prostatacancer. En metod som skulle kunna rädda 1 800 liv per år, enligt Prostatacancerföreningen.

Nyligen beslutade Region Uppsala att ställa sig bakom Socialstyrelsens rekommendation att inte införa allmän screening av prostatacancer i hela landet. Detta trots att en tidig upptäckt och behandling kan minska risken för allvarlig prostatacancer.

– Något är galet när man väljer att se på det viset. Varje år dör det 2 400 män i prostatacancer, fler än i någon annan cancerform. Med en ordentlig tidig strategisk screening skulle man kunna rädda livet på 1 800 av dem innan cancern har utvecklats för långt, säger Stig Lindahl, Prostatacancerföreningens ordförande i Uppsala.

Bestående biverkningar

Anledningen till att Socialstyrelsen och Region Uppsala inte vill ha en allmän screening är att för många kommer att diagnostiseras med prostatacancer och få behandling trots att cancern aldrig skulle ha utvecklats till en allvarlig sjukdom.

Det är betydligt fler män som behandlas i onödan efter psa-prov (blodprov som kan indikera prostatacancer), än som botas från en livshotande cancer. Behandlingen ger enligt socialstyrelsen ofta bestående biverkningar.

– Man skjuter sig själv i foten med det synsättet. Det är som att bara slå sig till ro och erkänna att vården inte är tillräckligt bra och det finns inget vi kan göra. Men behandlingsmetoderna har utvecklats och blivit mycket bättre de senaste åren.

Likt bröstcancer

Föreningen anser att nyttan med screening har underskattats och att de negativa effekterna överdrivits.

– Det här är också en jämställdhetsfråga. I dag finns allmän screening av bröstcancer och ingen skulle komma på tanken att ta bort det. Behandlingen mot bröstcancer har också massor av bieffekter och kan liknas vid behandlingen av prostatacancer.

Behandlas i onödan

Men socialstyrelsens beräkningar visar att om 1 000 män i åldern 50–70 år låter bli att psa-testas kommer 9 av dem att dö av prostatacancer inom 14 år. Om dessa män i stället hade psa-testats regelbundet kommer bara 5 av dem dö av prostatacancer inom samma tid.

Samtidigt skulle det leda till att 50 av de testade männen får en prostatacancerdiagnos och kanske även behandling, trots att de aldrig skulle ha utvecklat en allvarlig prostatacancer.

– Vi har ingen anledning att gå emot socialstyrelsen utan vi lyssnar på de experter vars noggranna arbete ligger till grund för den utredning som nu föreslår att allmän screening inte ska införas. Det här är ingen politisk stridsfråga utan alla partierna i regionstyrelsen är ense om att nackdelarna överväger fördelarna, säger Vivianne Macdisi, (S), regionråd.

Hon har förståelse för Prostatacancerföreningens synpunkter, men ser andra problem som mer akuta.

– Det tar alldeles för lång tid i dag från remiss till att en cancerpatient får behandling. Det måste vi göra något åt i Region Uppsala och dessutom behöver vi se över hur cancerbehandlingen kan förbättras, säger Vivianne Macdisi.