Logga in
Logga ut

Inte fritt från fukt i fasaden

Det kan uppstå mikrobakteriell tillväxt i fasaden på den nya vårdbyggnaden ingång 100 vid Akademiska sjukhuset. Men bara under första året. Bakterierna ska heller inte kunna ta sig in i inomhusmiljön.

Det framgår av den undersökning Skanska gjort på begäran av Region Uppsala sedan det avslöjades att man använt ett annat isoleringsmaterial än det överenskomna vid bygget.

Region Uppsala har även också låtit ett fristående företag, specialister på fukt, ta prover på fasaden. Resultaten visar på förhöjda värden i 7 av 8 provpunkter – i ett av proverna ”kraftigt förhöjda”.

Påverkan på inomhusmiljön bedöms vara låg, men företaget poängterar att ”slutgiltig bedömning kräver att en lufttäthetsmätning med tillhörande luftläckagesökning utförs”.

– Region Uppsala kommer kräva att Skanska följer upp detta, kommenterar Thomas Thunblom, förvaltningsdirektör för Fastighet och service på Region Uppsala.