Logga in
Logga ut

Klimatet viktigast för MP i årets val

Uppsala ska bli Sveriges första fossilfria kommun. Det är fortsatt målet för Miljöpartiets politik den kommande mandatperioden.

– Det är inte rimligt att vi sabbar planeten. Nu är det tydligare än någonsin att klimatet är på väg att barka åt skogen, säger kommunalrådet Rickard Malmström (MP).

Miljöpartiet har fått igenom många av sina förslag under den innevarande mandatperioden. Ett av dem är de skärpta klimatkraven med målet om att Uppsala ska vara fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050. I det politiska program partiet presenterade i måndags – för mandatperioden 2018–2020 – spinner man vidare på det temat.

Uppsala en spjutspets

Enligt programmet ska Uppsala göra sig oberoende av fossila bränslen genom att bland annat bygga ut lokalt producerad grön energi i form av biogas, biodiesel, vindkraft och solceller.

– Vi har redan gjort en hel del på det här området, men behöver gå vidare. Uppsala är en spjutspetskommun i landet och Sverige en spjutspets i världen. Så vad vi gör här påverkar mer än vår kommun, säger Rickard Malmström.

jljlkjl

Att bygga en klimatsmart, ”nära” stad, med fysiska förutsättningar för biologisk mångfald tillhör de prioriterade områdena i MP-programmet. Men här finns även satsningar på social hållbarhet.

– Det är en av de absolut viktigaste frågorna inför valet och delvis nytt fokus för oss, säger Linda Eskilsson, kommunalrådskandidat för Miljöpartiet.

Satsning på förskolan

Mer specifikt handlar det om att motverka den psykiska ohälsan hos framförallt barn och ungdomar.

– Vi måste satsa på tidiga insatser och prioritera förskolan. En åtgärd är att få ned barngruppernas storlek. Snittmässigt har vi redan lyckats nå Skolverkets mål om 12,6 barn per grupp inom de kommunala förskolorna i Uppsala, men det gäller ju inte alla så här finns fortsatt mycket att göra.

Familjecentraler och föräldrautbildning är andra viktiga faktorer för att stärka den sociala hållbarheten, enligt MP-programmet.

Transport via hoj

I övrigt återfinns många redan kända satsningar, som att Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad. Det heter bland annat att ”cykel, gång och kollektivtrafik ska vara det snabbaste, enklaste och mest använda sättet att transportera sig i Uppsala”.

MP-programmet inkluderar förstås också en satsning på spårväg i Uppsala.

– En spårväg i Uppsala blir ju något konkret under den kommande mandatperioden, vi har aldrig varit så nära ett förverkligande som nu, säger Linda Eskilsson.

Flera av miljöpartiets satsningar är avhängiga av statsbidrag.

– Om till exempel spårtrafik ska bli verklighet är det därför viktigt att det blir fortsatt rödgrön regering även efter valet, påpekar Niclas Malmberg, riksdagsledamot (MP), i ett pressmeddelande.