Logga in

Kort kötid till nya hyresrätter

Nu fyller Uppsala Bostadsförmedling ett år. Över 90 000 personer har registrerat sig hos förmedlingen sedan starten förra året. Och fler är på väg, för nu har även Rikshem anslutit sig. Som bostadssökande får man räkna med att köa i många år. Men det går att få en bostad med bara en månads kötid – för den som har råd.

Endast åtta personer var intresserade när av en av Uppsalahems nyproducerade ­fyrarummare i Kungsängen nyligen annonserades som ledig på Uppsala Bostadsförmedling. Den som fick kontraktet hade knappt en månads kötid.

En annan lägenhet, en tvåa i Kvarngärdet producerad av Stena Fastigheter, lockade elva sökande. Även i det fallet gick kontraktet till en person som köat i bara en månad.

Höga hyresnivåer

Gemensamt för de båda exemplen är en hög hyresnivå. Fyran i Kungsängen kostar 16 866 kronor i månaden, tvåan i Kvarngärdet har en månadskostnad på 9 923 kronor.

– Kötiderna för nyproducerade lägenheter är kortare än för bostäder i det befintliga bostadsbeståndet, säger Tala Raha, kommunikationsansvarig på Uppsala Bostadsförmedling.

Tydligt samband

Bostadsförmedlingens statistik bekräftar sambandet. För de flesta nyproducerade hyresrätter som förmedlats har kötiden varit kortare än sju år, medan merparten av de befintliga hyresrätterna krävt en kötid på minst sju år.

Minskad nyproduktion

Kommunala Uppsalahem bygger mest hyresrätter i hela Sverige. Hittills har produktionen legat kring 400 lägenheter per år, men nu har nivån sänkts till 250 per år.

– Orsaken är att vi måste göra en hel del renoveringar i det befintliga bostadsbeståndet och då räcker inte investeringsramen till lika mycket nyproduktion som tidigare, säger Stefan Sandberg, vd för Uppsalahem.

Investeringsramen fastställs av kommunfullmäktige och har i flera år legat på 950 miljoner kronor. I år har Uppsalahem fått ett tillskott på ytterligare 50 miljoner kronor, men detta leder alltså inte till ökad nyproduktion.

Måste vara vaksamma

Stefan Sandberg är medveten om att efterfrågan på nyproducerade hyresrätter är lägre än på äldre lägenheter.

– Hyrorna i nyproduktionen är ju höga. Vi måste vara vaksamma på om de går upp ännu mer, om det är värt att bygga. Blir de ännu högre måste vi fundera över detta, säger han.

Motsvarar inte efterfrågan

Simon Westberg (KD), ledamot i plan- och byggnadsnämnden, har under en period granskat utbud och efterfrågan på hyresrätter i Uppsala.

– På många av de nybyggda hyresrätterna med höga hyror står det bara ett fåtal i kö, trots att anmälningsdagen är på väg att gå ut. De som är ute efter ett boende i Uppsala är inte ute efter de hyresrätter som byggs nu. Jag har inget emot att vi bygger nytt, men det är inte säkert att vi för den skull blir av med bostadsbristen. Det tycker jag att vi ska ha i åtanke och kanske bygga lite mindre i vissa områden.