Logga in

Kraftig kritik mot kulturplan

Förslaget till Regional kulturplan 2019–2022 sågas av flera remiss­instanser. Den anklagas för att vara alltför ensidigt inriktad på Region Uppsalas egen verksamhet.

Mats Lundborg, rektor för Biskops Arnö Nordens folkhögskola, ser helst att förslaget görs om:

– Jag är oerhört kritisk. Gör om och gör rätt, säger jag.

Han tycker att kulturplanen har ett ”centralistiskt perspektiv”, inte lever upp till målet om att vara nyskapande och är föga konkret:

”När skrivningarna närmar sig konkreta prioriteringar, som också kräver någon form av ekonomiska medel, begränsas de generellt till att handla om Region Uppsalas egen organisation”, heter det i remissyttrandet från Biskops Arnö.

Skillnad i anslag

Dock framgår att Region Uppsala vill ge sin egen folkhögskola Wik över 18 miljoner 2018, medan Biskops Arnö får nöja sig med 1,2 miljoner kronor.

– Biskops Arnö diskrimineras i förhållande till Wik, säger Bernt Jonsson, ord­förande i Missionskyrkans kulturråd och tidigare ord­förande i Gottsunda Dans & Teater.

– Något annat som är konstigt med kulturplanen är att när man pratar om dans så betonas i första hand Uppsala Konsert & Kongress, trots att det är Gottsunda Dans & Teater som är den stora dansscenen!

”Problematiskt”

Kulturnämnden i Uppsala kommun påpekar i sitt yttrande att det är ”problematiskt” att planen främst lyfter fram Region Uppsalas egen verksamhet.

– Det finns ju väldigt många aktörer på kultur­området just i vårt län. Men planen snävas tyvärr in till att bli en handlingsplan för den egna verksamheten, säger Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden.

Anisur Rahman, tidigare fristadsförfattare i Uppsala, anser att kulturplanen är för fokuserad på de kulturella institutionerna. Han saknar satsningar på förorterna, de små tätorterna och på människor med funktionsvariationer.

– I litteraturdelen framgår att Länsbiblioteket ökar sitt monopol och sin kontroll över framtida satsningar. Det tror jag kan skada mångfaldsutvecklingen inom litteratur- och läsfrämjandeområdena.

”Vill se helheten”

Johnny Svahn (S) är ord­förande i Kulturnämnden i Region Uppsala:

– Jag har inte hunnit se remissyttrandena än och kan därför inte dra några slutsatser. När det gäller utformningen av planen så följer vi de riktlinjer som Statens Kulturråd dragit upp för den kultursamverkansmodell som gäller för länet.

Är det möjligt att ändra något i planen innan den klubbas?

– Absolut! Annars är det ju ingen mening med remissen. Jag räknar med att vi får in en hel del bra inspel.

Kulturplanen är det ledande styrdokumentet för den regionala kulturverksamheten och påverkar därmed hur statsbidragen fördelas. Planen ska antas av regionens kulturnämnd i slutet av mars och av regionfullmäktige i juni.