Logga in
Logga ut

Krigsveteraner får en egen park

Brända tomten kallas ett litet parkområde vid Sjukhusvägen, alldeles nedanför Slottet. Men inte så länge till. I maj byter den namn till Veteranparken – för att hedra svenska krigs­veteraner.

Platsen är väl vald. I närheten ligger Psykiatrins hus, som inrymmer landets enda mottagning med specialistvård för veteraner.

– Hit söker sig årligen 600 personer. Vi tänker oss att de i samband med sitt besök kan slå sig ned här i parken. I dag finns ingen naturlig samlingsplats för veteraner eller deras anhöriga, säger Hans Richter i kamratföreningen Veteranerna Uppland.

Mardrömmar

Han tjänstgjorde i Kongo 1962–1963. Fysiskt klarade han sig oskadd, men psyket fick sig en törn.

– Jag hade sömnproblem och drömde mardrömmar lång tid efteråt, berättar han.

Blir nedtystade

Veteranerna Uppland bildades förra året och har omkring 120 medlemmar. Ordförande är Johan Mattsson som tjänstgjorde i Kosovo 2010.

– Ett av föreningens syften är att skapa en social acceptans för oss veteraner. Många upplever att de blir nedtystade när de kommer hem, säger han.

Stressreaktioner

Tanken är också att föreningen via sin verksamhet tidigt ska upptäcka personer som uppvisar någon form av stressymptom och behöver få kontakt med vården.

– Stressreaktioner kan komma många år efter att man varit med om något traumatiskt.

Föreningen är ansluten till SVF, Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna, som ger stöd och råd till veteraner före, under, och efter insats.

”Lysande idé”

Det är Veteranerna Uppland som föreslagit att den namnlösa parken döps till Veteranparken.

– En lysande idé, tycker vi. Uppsala blir först i landet med att hedra krigsveteraner på det här sättet, säger Jan Ask (S), ordförande i namngivningsnämnden.

Nämnden antog förslaget vid sitt förra sammanträde. Nu ska det ställas ut i tre veckor så att alla som vill kan tycka till om det.

Flaggdag i år

Tanken är Veteranparken ska invigas 28 maj. Dagen efter, 29 maj, infaller nationella veterandagen som i år blir flaggdag för första gången.

– Vi är lite nyvakna på det här området i Sverige. Veteranerna har gjort en viktig insats för freden och förtjänar samhällets uppskattning, säger kommunalrådet Erik Pelling (S).

Lång tradition

Sverige har en lång tradition av att medverka i internationella insatser vid oroshärdar med såväl militär som civil personal. Det finns uppskattningsvis 100 000 utlandsveteraner i landet, varav 5 000 i Uppsala län.

Uppsala har länge spelat en viktig roll i det här sammanhanget. Exempelvis har Luftstridsskolan, LSS, stående rotation av nyckelbefattningar till olika insatsområden. LSS har också tagit emot både skadade och stupade ifrån insatsområden.

inger@uppsalatidningen.se