Logga in
Logga ut

Kyrkan lyfter äldres ensamhet

Ensamhet är den största orsaken till psykisk ohälsa bland äldre. Utställningen Blott en dag illustrerar hur denna dolda folksjukdom kan ta sig uttryck, och vill visa på hur sam­hället och ideella ­aktörer kan motverka den.

De tre scenerna som visar konsekvenserna av lång och destruktiv ensamhet träffar hårt som ett knytnävsslag i mellangärdet. Med mörk vardagsrealism utgör utställningen Blott en dag inte bara en kontrast till den andaktsfulla och pampiga Domkyrkan, utan även en skarp reflektion av äldres utsatthet och orsakerna bakom den psykiska ohälsan. Birgitta Frisk är diakon i Svenska kyrkan och en av de drivande krafterna bakom initiativet.

– Många äldre känner sig oroliga och har ångest, men har inte ens fått diagnos eller behandling, säger Birgitta Frisk.

– Många är faktiskt så orkeslösa och deprimerade att de saknar kraft att be om den, säger Marie Strandgren som är diakonstrateg vid Diakonins hus.

Strategier och kunskap

– Svenska kyrkan har alltid arbetat med att hjälpa människor i utsatthet, och nu behöver vi fokusera på äldre och deras psykiska ohälsa – på både lokal och nationell nivå. I Uppsala har vi ett stort nätverk av diakoner som skapar strategier och utbildar människor – ju fler i samhället som har kunskap om problemet, desto större är förutsättningarna för att kunna förbättra tillvaron för många äldre, tillägger hon.

Ensamheten

Birgitta och Marie har mött många äldre i olika situationer där det finns lika många olika orsaker, men ensamheten är det som går igen i de allra flesta fall. För många är det besök av släkt och vänner som är guldkanten på tillvaron – den stund som bryter av den ensamma vardagen och skapar mening, men samtidigt har den yngre generationen allt mindre tid.

– Det är såklart även en fråga om att man som äldre ofta har brutit vanor då man slutat arbeta och klivit ur sitt sociala sammanhang – för många är arbetet förknippat med identiteten, säger Birgitta Frisk.

Bryta isoleringen

De tre scenerna ur ensamhetens mörka vardag gestaltar mormodern som bakat bullar och väntar på att någon ska hinna hälsa på, änklingen som förlorat såväl livskamrat som livsgnista och lever på konserver, och den ensamma kvinnan som tagit till alkohol och mediciner för att stilla sin ångest och oro. Men enligt Birgitta och Marie finns det sätt att bryta isolering och ångest och åter finna ett sammanhang. Kyrkan vill

genom enskilda samtal, grupper och öppna mötesplatser bryta isoleringen och skapa värde även i senare delen av livet. De har sett att många är i behov av att prata om saker som de varit med om men inte fått bearbeta riktigt, vilket är en viktig del i processen.

– Många äldre vet inte vilka rättigheter de har – vi vill hyvla trösklarna till den hjälp som går att få, sammanfattar Marie Strandgren.

Fotnot: Utställningen Blott en dag pågår i Domkyrkan till 10 oktober.

 
 
  • Mest lästa