Logga in
Logga ut

Landstingsdirektör saknas fortfarande

Det är rörigt värre inom landstingspolitiken i Uppsala. Men även på tjänstemannasidan ser det svajigt ut. Trots att det gått ett halvår sedan landstingsdirektören Eva Ljung sparkades har ingen ny tillsatts. Och rekryteringsprocessen för en ny sjukhusdirektör efter Lennart Persson har ännu inte inletts.

Landstingsrådet Johan Örjes (C) är kritisk till hur den nya rödgröna majoriteten hanterar chefsfrågorna.

– Jag är oerhört förvånad över att jobbet som landstingsdirektör inte har annonserats ut ännu och att man inte ens tagit fram någon kravspecifikation för jobbet, säger han till Uppsalatidningen.

Att även landstingets största förvaltning, Akademiska sjukhuset, står utan ordinarie förvaltningschef sedan Lennart Persson slutade i sommar, gör det hela extra besvärande anser han.

”Allvarligt”

– Det här är allvarligt. Även om de som upprätthåller de här tjänsterna i dag är kompetenta så behövs det en permanent lösning med tanke på de ekonomiska utmaningar vi har inom landstinget. Det är ju också långt ifrån säkert att man hittar någon som kan komma loss på stört. Så förmodligen kommer det att dröja ganska länge innan några ordinarie chefer kan vara på plats, säger Johan Örjes.

Landstingsrådet Börje Wennberg (S) bekräftar att tjänsten som landstingsdirektör inte annonserats ut ännu.

– Men frågan hanteras i landstingsstyrelsens arbetsutskott. Där sitter förutom jag, Johan Edstav (MP), Sören Bergqvist (V), Nina Lagh (M) och Lena Lundberg (FP). En rekryteringskonsult har upphandlats och nu pågår arbetet med att ta fram en kravprofil.

Hur viktigt är det att man har en ordinarie befattningshavare på en så hög post?

– Den tillförordnade landstingsdirektören (Kerstin Westholm, reds amn) gör ett mycket bra jobb, och det finns inget skäl att forcera processen. Rekryteringsgruppen har gjort bedömningen att lämplig tidpunkt för ny landstingsdirektör att tillträda är mars/april nästa år.

Har ni börjat leta efter en ny, ordinarie sjukhusdirektör?

– Nej, det arbetet har inte påbörjats ännu. Även här har en erfaren och kompetent kvinna (Eva Telne, reds amn) fått rollen som tillförordnad. Hon har precis börjat i den nya rollen efter sin semester, och jag är övertygad om att hon är väl lämpad att under en övergångsperiod leda vårt sjukhus. Jag vill inte föregripa rekryteringsgruppens ställningstagande om när ordinarie direktör kan tillträda.