Logga in
Logga ut

Lungkollaps efter fettsugning

Fettmassa skulle sugas ut och placeras i rumpan. Men Uppsalaklinikens operation ledde till att lungorna kollapsade. Samma klinik kritiseras nu även för ett annat plastikkirurgiskt ingrepp som gick allvarligt fel.

I februari förra året genomgick patienten en fettsugning på en privat klinik i Uppsala. Fettmassa sögs ut från buken och placerades i stussen. Efter ingreppet fick hon bröstsmärtor, men ansvarig läkare trodde att detta berodde på att hon legat på sidan under operationen och gav endast smärtstillande.

Akut andnöd

I bilen på vägen hem drabbas patienten av andnöd och får ännu svårare bröstsmärtor. Patienten ringer då till läkaren på Uppsalakliniken som säger att hon inte behöver oroa sig utan kan åka hem och vila upp sig i stället. Men andnöden blir värre och i höjd med Gävle blir hon skjutsad till akuten i stället. Där konstateras att en lunga har kollapsat helt och den andra har kollapsat till 20 procent.

– Det är allvarligt och leder till att luft kommer ut i lungsäckarna. Hur allvarliga följderna kan bli beror på patientens sjukdomshistoria. Men en lungkollaps påverkar kroppens förmåga att tillgodogöra sig syre, säger Göran Günther, chefsläkare på Akademiska sjukhuset.

En slang för att ta bort luft så att lungan kan expandera igen sätts in och några dagar senare kan patienten lämna sjukhuset.

– Det är den gängse metoden för att suga ut luften och få lungan att utvidga sig. Efter det ingreppet så är patienten oftast på god väg att tillfriskna.

Skadade nerv

Inspektionen för vård och omsorg, IVO konstaterar att det med säkerhet inte går att avgöra att det kirurgiska ingreppet orsakade lungkollapsen, men att det är mest troligt att nålen som användes kollapsade lungan. Enligt IVO skulle läkaren ha ställt följdfrågor under patientens hemresa och då bett henne att söka akutvård. Samma klinik kritiseras även för att en annan patients nerv, två månader tidigare, skadats under operation av en inflammerad talgkörtel. Patienten fick nedsatt rörlighet i en arm och smärtproblematik i axel samt rygg. Den läkaren har enligt IVO:s beslut inte utfört medicinsk handläggning i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.