Logga in
Logga ut

Personalkrisen på Ackis värre

Negativa nyheter om vården är vardagsmat. Men nu är sjuksköterskekrisen på Akademiska sjukhuset kanske värre än någonsin. Kostnaderna för inhyrd personal har rakat i höjden och vårdplatser stängs på löpande band.

Psykiatrin är bara en av många verksamheter på Akademiska sjukhuset som är hårt drabbad av personalbrist, framför allt sjuksköterskor.

Särskilt utsatt är psyk­akuten och affektiva vården som har flest vakanser.

– Det blir en ökad risk att patientsäkerheten äventyras. Man hinner inte med allt man ska göra och det är extra tungt när det fattas personal. Det kan vara så att överlämningen inte hinns med eller att något viktigt glöms bort i stressen, säger Lena Dannberg, skötare på psykiatri­avdelning 4B.

Fler tunga pass

Även återhämtningen blir lidande när personalen måste täcka upp för varandra och arbeta fler helger och andra tunga pass.

– Det är oerhört viktigt att få tid för vila, men som det ser ut nu är det många som tvingas arbeta alldeles för mycket och till slut går in i väggen, säger Daniel Tollin, tf avdelningschef inom ­psykiatrin.

Att Akademiska sjukhuset på många håll har svårt att rekrytera nya sjuksköterskor, och då framför allt specialistsjuksköterskor, har flera orsaker. Konkurrensen från privata bemanningsföretag och kommunen, där många sjuksköterskor tjänar mycket mer, har ökat de senaste åren. Därför anser personalen som Uppsalatidningen pratat med att sjuksköterskornas ingångslön måste öka och att löneutvecklingen ska bli bättre.

– Nu är den riktigt dålig. Många som har jobbat 20–30 år tjänar bara några tusen mer och därför slutar många sjuksköterskor och går över till privat verksamhet. Därmed försvinner mycket kompetens som borde finnas kvar när ny, ung personal anställs, säger Daniel Tollin.

Inhyrda får högre lön

Det är inte bara den befintliga personalens arbetsmiljö som förvärras när ny personal inte kan anställas. Tillgängligheten försämras också och på flera håll i Region Uppsala sätts vårdgarantin ur spel.

Särskilt drabbad är BUP i Uppsala som i somras hade sämst tillgänglighet i hela landet.

På Akademiska sjukhuset tvingas man även stänga vårdplatser. För att råda bot på problemet hyr man in personal. Kostnaden för den inhyrda personalen, som i år budgeterats till sju miljoner kronor, är redan nu uppe i cirka 81 miljoner kronor.

– Det är hög tid att arbetsgivaren börjar värdera de fast anställda sjuksköterskornas kompetens, säger Kristina Lundmark, Vårdförbundets avdelningsordförande i Uppsala.

– Inhyrd personal får mer betalt och drabbas inte lika mycket av personalbristen eftersom de är anställda en kortare tid. De engagerar sig inte lika mycket i den långsiktiga verksamheten utan gör det de ska för dagen och går sedan hem. Det är klart att det sticker i ögonen på den fasta personalen som ska bära avdelningen och får mindre i lön.

Vill ha 30 000 kronor

Kristina Lundmark tror samtidigt att en ny generation sjuksköterskor kanske har en annan syn på anställning och i högre grad väljer den friare formen som bemanningsanställd.

För att sjukhuset ska lyckas rekrytera fast anställda sjuksköterskor anser Vårdförbundet Student att det krävs en ingångslön på 30 000 kronor i månaden. Facket anser även att anställda som vidareutbildar sig på arbetstid är en nyckel till positivare rekrytering.

– Det tjänar både den anställde och arbetsgivaren på. Dessutom borde en del äldre som jobbat längre kanske få andra arbetsuppgifter, till exempel handleda yngre i en senior roll. Behålla den fulla arbetstiden och inte tappa pensionspoäng.

Facket vill också att tiden för återhämtning respekteras.

– Är man ledig i tre dagar så ska man kunna vara det med gott samvete och inte behöva känna stressen över att när som helst bli inringd och att verksamheten ­fungerar bra även under tiden man inte är på arbetsplatsen, säger Kristina Lundmark.

 
 
  • Mest lästa