Logga in

Radikala visioner för nya Gottsunda

Biblioteket och simhallen i Gottsunda flyttas till Gottsunda allé, nära hållplatserna för den blivande spårvägen. De publika verksamheterna ska på så sätt bli mer tillgängliga för alla.

Stora förändringar väntar Gottsunda och Valsätra. Mycket finns med i den handlingsplan som kommunen tagit fram. Nu finns även ett planprogram för förnyelsen. Båda planerna går ut på samråd i april och i maj blir det stormöten för alla som vill tycka till.

– Vi kopplar ihop de fysiska förändringarna med de sociala och låter invånarna tycka till om båda samtidigt. Jag tror vi är först i landet med detta, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

5 000 nya bostäder

Enligt planprogrammet kan 5 000–7 000 nya bostäder byggas i Gottsunda och Valsätra de kommande åren. Det motsvarar i princip en fördubbling jämfört med i dag.

– De nya bostäderna byggs främst längs det nya stadsstråket där spårvägen ska gå fram, längs Hugo Alfvéns väg och Gottsunda allé. Det kommer att bli andra typer av bebyggelse än den som finns i dag, bostadstyper som kan locka andra grupper. Det ska gå att göra bostadskarriär i Gottsunda, säger Erik Pellling.

Trygghet och trivsel

Planens fokus ligger på social hållbarhet. Det handlar om trygghet och trivsel, bra skolor och förskolor och ett rikt utbud av kultur-, idrott- och fritidsaktiviteter. Men också om att Gottsunda och Valsätra ska kopplas ihop med övriga Uppsala, via spårvägen och fler tillfarts­vägar, och utvecklas så att fler får anledning att ta sig hit.

– Ända sedan 1970-talet har det gjorts försök att lyfta Gottsunda, men det har inte lyckats. Nu är förutsättningarna mycket goda, men det kräver samverkan av många aktörer, understryker Erik Pelling.

När det gäller Gottsundaskolan kommer den först att renoveras, flytten kommer i ett senare skede. Men det mesta planprogrammet ska vara klart till 2030, då också spårväglinjen ska ha öppnats.