Logga in
Logga ut

Rödgrön satsning på klimat och arbetskläder

Cykelgarage vid Resecentrum, klimatväxling för att minska flygresorna och fria arbetskläder i förskolan. Det är några av satsningarna i de rödgrönas budget­förslag som i övrigt domineras av skola, vård och omsorg.

Enligt Marlene Burwick (S) har den rödgröna majoriteten jobbat hårt för att få kontroll på ekonomin:

– Den budget vi lägger fram för 2018 ger ett resultat på 265 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,3 procent. Det är väldigt skönt att hamna över 2 procent, som ju är ett mått på god ekonomisk hushållning. Det ger oss en säkerhetsmarginal.

Om oppositionen delar de rödgrönas analys av hur ekonomin har skötts återstår att se. De lägger fram sina budgetförslag senare i höst.

Tusentals skolplatser

Utbildningsnämnden får inte oväntat det största anslaget, 4,9 miljarder kronor. En utökning med drygt 270 miljoner kronor.

– Vi ska bygga 7 000 nya grundskoleplatser och 1 700 förskoleplatser till år 2020. Och vi fortsätter satsningen på höjda lärarlöner, mindre barngrupper och på lärar­assistenter för att avlasta lärarna. De första nya lärar­assistenterna ska kunna vara på plats till våren, säger Caroline Hoffstedt (S).

Fria arbetskläder

3,8 miljoner kronor avsätts även för arbetskläder till personal på förskolor och fritidshem.

Hittills har förskolorna själva fått bestämma om det ska köpas in arbetskläder till personalen. Men nu ska både ytter- och innekläder finnas på alla kommunala förskolor.

Satsningen på bostäder fortsätter och nu vidtas även åtgärder för att få överkomliga hyror i nybyggda hyresätter.

– Vi ger Uppsalahem i uppdrag att ta fram minst ett byggförslag som uppfyller Boverkets investeringsstöd och därmed möjliggör lägre hyresnivåer, säger Erik Pelling (S).

Det ska även bli fler­bostadshus i de mindre tät­orterna, till att börja med i Länna och Storvreta.

Klimatväxling införs

Från 1 januari 2018 införs också klimatväxling.

– För varje flygresa vi gör inom kommunen tar vi ut en intern avgift på 100–200 kronor. De pengar vi får ihop på avgifterna satsas på klimat­åtgärder, förklarar Maria Gardfjell (MP).

Förra året gjordes 1 814 flygresor av kommunal personal, vilket ska ha resulterat i utsläpp om 185 ton kol­dioxid.

Cykelgaraget byggs

Det så länge omtalade cykelgaraget vid Resecentrum ska också förverkligas.

– Garaget byggs i två våningar och kommer att mångdubbla cykelplatserna här, säger Maria Gardfjell.

När det gäller äldreomsorgen fortsätter satsningen på att göra Uppsala till en äldrevänlig stad.

– Det är dags att rulla ut en handlingsplan nu och påbörja den fysiska omvandlingen, säger Erik Pelling.

Den sociala barn- och ungdomsvården tillförs ytterligare 5 miljoner kronor. Andra satsningar handlar om bättre villkor för dem som står utanför bostadsmarknaden, jämställda löner, rätt till heltid och trygghetsinsatser.

– Vi har inget specifikt mål om att bli en ”mänskliga rättig­heter-stad”, men på det sätt vi jobbar borde Uppsala kunna kalla sig det, säger Ilona Szatmari Waldau (V).

Idrotts- och fritidsnämndens budgetram utökas med drygt 34 miljoner kronor. Bland annat utökas anslaget till Uppsalas idrottsföreningar med 5 miljoner kronor.

– Ett historiskt stort tillskott som kommer att ge många fler unga möjlighet till en aktiv fritid, säger Rickard Malmström (MP).