Logga in

Så bygger de tryggt och säkert

Riksbyggen och Skanska lägger stort fokus på ordning och reda, gott samhällsklimat och öppna diskussioner. Det har resulterat i harmoniska och säkra arbetsplatser där alla får känna sig viktiga.

Det byggs överallt i Uppsala, snabbt går det och trycket är nästintill konstant. "Aftonfalken" längs Råbyvägen är ett av alla stora projekt, och här samarbetar Riksbyggen och Skanska för att arbetsplatsen ska vara en trevlig och säker plats att vistas på varje dag.

– Från Riksbyggens sida vill vi vara med och driva arbetsmiljöfrågorna, det är viktigt för oss som beställare och långsiktig aktör, säger Roger Yrjas, marknadsområdeschef för Riksbyggen Bostad i Uppsala.

Skanskas projektchef Martin Degerryd har varit involverad i många olika projekt: Han är den "typiska" lagledare som samtidigt betonar vikten av att lyfta alla "spelares" styrkor och kunskaper.

– Vi satsar mycket på personliga relationer både till våra egna arbetare och de underentreprenörer som vi anställer i våra projekt, vilket inte bara underlättar arbetsgången utan även bidrar till ett bättre arbetsklimat. Alla här ska bry sig om varandra och uppmuntra kollegan att utföra ett säkert arbete.

Riksbyggen och Skanska har nyligen fått svart på vitt att deras gemensamma satsningar gett resultat: En samverkansbarometer visar 9.75 på en tiogradig skala, och en mätning av frånvaro på grund av arbetsskador visar noll av 1 000 arbetsdagar.

Hur har Riksbyggen och Skanska nått sådana resultat?

– Genom öppna dialoger och diskussioner, enkla verktyg och hållbara lösningar.

Martin Degerryd, Roger Yrjas och snickaren Peter Olsson är rörande eniga om svaret. Ingen av dem har hört talas om projekt med liknande resultat.

Martin Degerryd tillägger dock att det krävs både tid och engagemang från alla på bygget, och betonar vikten av kontinuitet.

– Vi har möten varje morgon där vi diskuterar vilka risker vi står inför, och hur vi kan jobba så säkert som möjligt, säger han samtidigt som han visar upp sitt till hälften amputerade pekfinger.

En sågskada i slutet av en lång arbetsdag.

Peter Olsson ryser. Som yrkesarbetare med många års erfarenhet är han glad över att både arbetsklimat och säkerhet nu uppmärksammas dagligen.

– Jag känner mig trygg och det är kul att gå till jobbet – vi har lärt känna varann på riktigt här, tillägger han.

Hur balanserar man effektivitet och säkerhet?

– Vi har helt enkelt lagt tidsplanen efter vad vi beräknat som ett säkert arbete – blir det för stressigt får vi lägga om planen. Vi vill ju att alla ska få komma hem till sina familjer efter arbetsdagens slut, sammanfattar Martin Degerryd.