Logga in
Logga ut

Så ska dricksvattnet skyddas

Uppsalas tillväxt kan hota grundvattnet – och därmed dricksvattnet. Därför tar kommunen nu fram riktlinjer för hur marken får användas inom Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområden.

Åsarna sträcker sig från Ekoln i söder till Björklinge respektive Vattholma i norr och tillhör Sveriges viktigaste grundvattenförekomster. De försörjer också större delen av Uppsalas befolkning med dricksvatten.

Enligt de analyser som nu gjorts finns det många känsliga platser i tillrinningsområdena, platser där ett exempelvis utsläpp kan få förödande följder för grundvattnet. Många av de känsliga platserna dock redan är bebyggda. Andra är föremål för exploatering nu. Det gäller exempelvis Ulleråker, där hotet mot grundvattnet blivit uppenbart.

– Problemet har fått blixtbelysning i Ulleråker. Det var tur att det blev så, för tack vare det har vi nu fått fram ett fantastiskt underlag för att skydda grundvattnet, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

De två detaljplaner för Ulleråker som är på väg att antas kommer dock inte att påverkas av de nya riktlinjerna. Det kan däremot den fortsatta exploateringen göra.

I hur hög grad kan dock Erik Pelling inte svara på i dag.

– Där det finns en extremt hög känslighet måste vi tänka om. Men i stort kommer vi att kunna jobba vidare som planerat, säger han.

Det finns också områden som ligger ganska långt från åsarna, men som efter analyserna ändå klassas som känsliga. Det gäller exempelvis områdena kring E4:an.

– När den byggdes 2009 kände man inte till detta, konstaterar Erik Pelling.

Med hjälp av de nya riktlinjerna och olika typer av skyddsåtgärder hoppas man nu kunna parera tänkbara hot mot grundvattnet.