Logga in
Logga ut

Så vill de förbättra Uppsala

Skola, integration samt vård och stöd. Det är de viktigaste valfrågorna för Liberalerna i Uppsala. Dessutom vill partiet motverka de själv­utnämnda ”moral­poliser” som förekommer i delar av Uppsala.

”Moralpoliser” undrar vän av ordning, vad är det?

– Det är en liten klick personer som tagit sig rätten att tala om för andra hur de ska bete sig. Ofta handlar det om att de vill begränsa friheten för tjejer och kvinnor, moralpoliserna säger åt dem att inte ha för korta kjolar exempelvis, säger Mohamad Hassan (L), kommunalråd.

Han berättar att flera personer har hört av sig till honom om det här problemet.

– Och då är det inte främst etniska svenskar som kontaktat mig, utan personer med samma kulturella bakgrund som moralpoliserna. De tycker att vi ska göra något.

Vad kan och vill ni göra?

– Vi kan aktivt stödja de krafter som vill motarbeta de här tendenserna, föreningarna exempelvis. Ett annat sätt kan vara att införa trygghetsvärdar och trygghetsvakter i berörda områden. Inte som ersättning för ordningsvakter, utan som komplement till dem.

Stopp för SFI-träsket

När det gäller att underlätta integrationen är det dock en helt annan fråga Liberalerna fokuserar på i sin valplattform. Språket.

– Det är en nyckel till integrationen och det satsas också enorma pengar på

SFI, Svenska för invandrare. Men man glömmer bort att man måste praktisera språket också för att kunna lära sig det. Efter fyra, fem år i skolbänken bör man slussas ut på praktik i arbetslivet. Alltför många fastnar i SFI-träsket i dag, säger Mohamad Hassan.

Lärarna ska avlastas

Skolan rent generellt vill Liberalerna annars lägga mycket krut på.

– Vi vill avlasta lärarna genom att ta in fler personalgrupper i skolan. Vi vill också ha central rättning av de nationella proven, det skulle också underlätta lärarnas arbete, säger Helena Hedman Skoglund (L), kommunalrådskandidat.

Ett kompetens- och forskningscentrum som kan stödja lärarnas utveckling är en annan L-satsning liksom bättre stöd till eleverna.

– Vi vill ta fram de resurser som krävs för att tillsätta fler speciallärare och dessutom underlätta för skolorna att få tilläggsbelopp, det är krångligt i dag, säger Helena Hedman Skoglund.

När det gäller vård och stöd handlar L-programmet bland annat om att få bort kön till LSS-boendena i Uppsala.

– Vi vill införa LOV, lagen om valfrihetssystem, för LSS-boenden. Då kan även andra aktörer än kommunen bygga och utveckla sådana boenden. I dag vågar inte externa aktörerna detta, eftersom de inte kan lita på hur kommunen agerar långsiktigt.

Sist men inte minst vill Liberalerna slå ett slag för en nämnd för äldrefrågor som är gemensam för kommunen/kommunerna och Region Uppsala.

– Det skulle avhjälpa många brister och ge en samsyn på allt från boende och vård till färdtjänst och kollektivtrafik, säger Mohamad Hassan.

Liberalernas valplattform bygger på en skattesänkning med 30 öre.