Logga in
Logga ut

Så vill M styra Uppsala

Alliansen ska bli större än de rödgröna och Uppsala åter bli en moderatledd kommun. Det är målen för Moderaterna som inför valet fokuserar på det man anser vara Uppsalas fyra stora utmaningar: tryggheten, skolan, integrationen och företagsklimatet.

– Vi vill vända utvecklingen på de här områdena. När det gäller tryggheten vill vi ha en plan för ökad säkerhet för hela Uppsala och jobba mer förebyggande. Vi vill ha mer kameror, utveckla systemet med ordningsvakter och stärka SSP-samarbetet mellan socialtjänsten, skolan och polisen, säger Fredrik Ahlstedt.

Stor valfråga

Han tror att trygghetsfrågorna kommer att bli en av de största valfrågorna i år. Därför kommer Moderaterna också att lägga mycket tid och kraft på detta. Detsamma gäller skolfrågorna.

– Uppsala har rasat i flera kvalitetsmätningar, nu måste skolresultaten upp. Vi har ett sjupunktsprogram för att förbättra kvaliteten, med fokus på lärarna, säger Therez Olsson.

Avlasta lärarna

Det handlar om att avlasta lärarna med hjälp av fler lärarassistenter och etappvis införa central rättning av de nationella proven. Men också om att införa möjligheten till 30 timmar i förskolan även för barn till föräldralediga och arbetslösa.

Det nya handlingsprogrammet utgår från att Uppsala ska ha en fortsatt god tillväxt, med god ekonomi och hög sysselsättning. Moderaterna vill liksom övriga borgerliga partier sänka den kommunala skattesatsen med 30 öre, från nuvarande 21,14 kronor till 20,84 kronor per intjänad hundralapp.

– På sikt vill vi nå samma nivå som i Stockholms län, där skattesatsen ligger drygt en krona lägre än här, säger Therez Olsson.

Stort överskott

Skattesänkningen – eller återställningen till den nivå som rådde 2014, som man hellre vill kalla det – skulle kosta ungefär 150 miljoner kronor.

– Det finns utrymme för det, kommunens överskott för förra året landade på nära en miljard kronor, säger Fredrik Ahlstedt.

Motprestation för stöd

Men om ekvationen ska gå ihop får kostnaderna för försörjningsstöden inte öka.

– Därför vill vi satsa på utbildningsinsatser och praktik, så att nyanlända kommer i egenförsörjning så snart som möjligt. Vi ställer krav på motprestation för försörjningsstödet, alla arbetsföra med stöd ska involveras i inträdesjobb eller språkstudier.

Partiet vill även återinföra den arbetsmarknadsinsats som kallas välfärdsjobb, med exempelvis Uppsalavärdar.

För att fler ska komma ut i jobb måste också företagsklimatet här förbättras, enligt Moderaterna, som satt som mål att Uppsala ska ha Sveriges bästa företagsklimat.

– Det är väsentligt för att vi ska få fler jobb här, säger Fredrik Ahlstedt.

Partiet siktar på att få fler röster i höstens val än i valet 2014. Då knep Moderaterna drygt 19 procent av rösterna.

– Vi ska lyssna på väljarna, knacka dörr, kampanja på stan och i sociala medier. Vi har många vallöften och stora ambitioner, säger Therez Olsson.