Logga in

SD-möte leder till nya regler

Ekonomikum klottrades ned och många protesterade när Sverigedemokraterna fick ha ett slutet partimöte här.

Missnöjet bland akademins personal är också stort. Nu ska Uppsala universitet ta fram tyd­ligare riktlinjer för uthyrning av lokaler.

Nyligen skrev flera professorer och lektorer på Uppsala universitet en debattartikel i UNT där de går till angrepp mot beslutet att godkänna uthyrningen till SD. En av dessa var Annika Waern, professor i människa-datorinteraktion.

– Framför allt störde det verksamheten med stängda lokaler och poliser som gick in och spärrade av delar av universitetets område. Det är anmärkningsvärt att anställda på Uppsala universitet inte fick någon förhandsinformation om SD:s slutna möte och att inga ansvariga gick att nå för att besvara frågor, säger hon.

Bastion för frihet

Annika Waern anser att det är viktigt med konsekvensanalyser, som till exempel ordningsstörningar, och om kärnverksamheten hindras innan en uthyrning godkänns.

Ska inte kontroversiella aktörer få vara i universitetets lokaler alls?

– Jo, om det är universitetet själva som har bjudit in på sina egna villkor för en öppen och bra debatt. Men nu var det ett kontroversiellt parti som hade ett helt slutet möte där inte ens journalister fick närvara.

Hade ni protesterat om det var något annat politiskt parti som haft ett slutet möte?

– Det är en bra fråga, men den är hypotetisk. Det viktiga i sammanhanget är vilka konsekvenser ett sådant här möte får. Visst kan man tycka att partier ska behandlas lika, men hade det blivit avspärrningar och massor av poliser om något annat parti haft möte här?

Är det bara konsekvenserna som ska avgöra?

– Nej, Uppsala universitet är mer än bara den verksamhet som bedrivs här. Vi är en akademisk institution och viktig debattör i samhället. En bastion för fria tankar, jämlikhet och yttrandefrihet. Allt detta har betydelse och det är viktigt att veta hur en uthyrning påverkar universitets rykte, säger Annika Waern.

Svårt att avgöra rasism

Någon enhetlig policy har inte tidigare funnits, men nu har universitetets byggnadsdirektör Peter Elenfalk fått i uppgift att se över riktlinjerna och sedan presentera ett förslag till universitetsledningen.

– Det har bara funnits en lösare praxis tidigare som vi har hållit oss till. Nu ska vi utarbeta tydliga och tillämpbara riktlinjer, säger han

Anledningen till att SD fick använda Ekonomikum var att det är ett riksdagsparti.

– Tidigare har även andra riksdagspartier haft slutna möten i våra lokaler. Jag tar inte ställning mot uthyrningen och mycket av kritiken är hyggligt obefogad. Jag tyckte inte att verksamheten blev störd i stor utsträckning utan vi flyttade på två föreläsningar och stängde endast av Ekonomikums trapphus samt huvudingång, säger Peter Elenfalk.

Hur ser du på symbolvärdet med ett SD-möte i era lokaler?

– Andra universitet har regler om att hyresgästen måste dela universitetets värdegrund. Det svåra är att avgöra om aktören gör det eller inte. Vem ska sätta stämpel på om SD är ett rasistiskt parti eller inte? Det är inte helt glasklart och det finns många olika uppfattningar, säger Peter Elenfalk.