Logga in

Snart dags att fimpa

Den 1 juli får Sverige en ny tobakslag. Den gör det förbjudet att röka bland annat på uteserveringar och i anslutning till entréer – men exakt hur lagen kommer tillämpas i Uppsala är ännu oklart.

Nu tar landets rökare sina sista skälvande uteserveringsbloss. Den nya tobakslagen träder i kraft vid månadsskiftet och förbjuder rökning i anslutning till entréer, busshållplatser och lekplatser – men på förhand mest omtalat är rökstoppet på uteserveringarna.

På Stationens uteservering finns en avdelning där rökning än så länge är tillåten. Där sitter Richard Lind, 43, och tar ett bloss. Han är positiv till den nya lagen.

– Konstigt att det inte skett tidigare, det borde egentligen vara självklart. I och för sig så flyttar man väl bara problemet någon annanstans.

Så blir det nog, till viss del. Frågan är exakt hur den nya lagen kommer att tillämpas vad gäller folk som går avsides för att röka.

David Åström är vd på Svenssons krogar, där bland annat Stationen ingår. Han vill helst inte uttala sig innan kommunen har gått ut med mer fakta om exakt vad som gäller.

– För vår del så har vi redan den typen av rökförbud på flera av våra ställen. Där har rökarna gått iväg och rökt utanför, säger han.

– På andra ställen har vi haft en viss rökavdelning. Där får vi nu i samförstånd med kommunen hitta ställen där rökning är möjligt.

Krögaren Katalin Varga på Katalin är kluven men mestadels positiv till den nya lagen även om den riskerar att medföra en ”massa fimpar att plocka upp” för personalen.

– Man vill inte vara rökpolis. Men jag tycker ändå att det är bra. Går det lika bra som det gjorde när rökförbud infördes på restauranger så kommer det att gå galant, säger hon.

På Flustret, med sin stora inhägnade uteplats och nattliga kösystem vid entrén, vet man ännu inte vilka förändringar som krävs.

– Hur rökförbudet ska fungera på nattklubbar verkar fortfarande inte helt utrett. Får man ha rökruta eller dylikt? Vi kan inte gärna släppa ut folk genom entrén, då blir det svårt att veta vem som ska in och vem som ska ut, säger ägaren Johanna Norrestam och avslutar.

– Så länge tillståndsenheten inte ger oss klara direktiv så vet vi inte hur vi ska förhålla oss. Men allt löser sig.

Även på kommunen råder än så länge osäkerhet kring hur lagen är tänkt att tillämpas.

– Det är mycket som är oklart. Dels väntar vi på en del vägledande dokument från Folkhälsomyndigheten, dels finns det av naturliga skäl ingen rättspraxis ännu, säger Tobias Johansson, chef för Livsmedelskontroll och tillståndsenheten, Uppsala kommun.

Hittills är det upp till kommunerna att tolka hur lagen ska tillämpas.

– Vi får utgå ifrån vad som är syftet med lagstiftningen. Och det är ju att man inte ska utsättas för passiv rökning på uteserveringar.

Så om man står så nära att det blåser in rök på uteserveringar när man röker, då står man för nära?

– Ja, samtidigt måste man fråga sig hur mycket ansvar för rökningen som krögaren kan ta. En krögare kan inte alltid bestämma över vad som sker utanför uteserveringen. Det kan ju vara någon annans mark, säger Tobias Johansson.

Den biten av lagen verkar svår att tillämpa?

– Absolut, det kommer att bli en gränsdragningsproblematik. I första hand så kommer vi att kontrollera att man inte tillåter rökning på själva uteserveringen. Olika kommuner kommer nog välja olika vägar, tills vi får tydlig rättspraxis.

Kommer ni på Uppsala kommun var hårda eller mer tillåtande?

– När problem uppstår så kommer vi först och främst att ta oss an de fall där det är uppenbart att lagen inte följs.

 
 
  • Mest lästa