Logga in
Logga ut

Vakter ska fortsätta täcka upp för polisen

Projektet med kommunala ordningsvakter förlängs tills i sommar. Vakternas ansvars­område är landets största och täcker nu hela citykärnan. Hittills har Celsiustorget varit värst drabbat med över 800 händelser inrapporterade.

Sedan 7 juli arbetar fyra ordningsvakter, från företaget All-bevakning, åt Uppsala kommun för förbättra tryggheten i centrala Uppsala. Vakterna patrullerar två och två under eftermiddagar och kvällar. De vanligaste ingripandena är tillrättavisningar av cyklister, ungefär åtta om dagen sedan i somras, men vakterna arbetar även med att stävja störande beteende och samarbetar med polisen vid våldsbrott och drog­försäljning.

– Bakgrunden till att vi bestämde oss för kommunala ordningsvakter är att många Uppsalabor, framför allt en stor andel kvinnor, känner sig otrygga i centrum. Det måste vi göra någonting åt och kommunala ordningsvakter är en av flera åtgärder. Projektet har varit lyckat, säger Erik Pelling, (S), kommunalråd.

Kommunen förbereder nu en ny ansökan till polisen så att ordningsvakterna kan få tillstånd att fortsätta sin verksamhet även efter att den förlängda försöksperioden går ut 31 maj nästa år.

Unikt i landet

Ordningsvakterna har tillstånd att ingripa inom det så kallade LOV 3-område (enligt lagen om ordningsvakter 3§) som polisen har beslutat om. Området omfattar cirka 1,5 kvadratkilometer av centrala Uppsala och är enligt polisen Sveriges största.

– Det täcker i stort sett hela citykärnan och inom detta område får även ordningsvakter som inte arbetar på uppdrag av kommunen ingripa. Det vi skulle behöva nu är att samordna dessa krafter med mer intern kommunikation och gemensam planering, säger Erik Pelling.

Felande cyklister

Ordningsvakterna rapporterar kontinuerligt till kommunen om ingripanden och övrig verksamhet. En plats sticker ut mer än andra när det gäller händelser – Celsius­torget. Här har vakterna behövt ingripa 821 gånger sedan i somras.

– Det handlar oftast om cyklister. Ordningsvakterna ber dem kliva av cykeln och berättar att de inte får cykla på gågatan. De flesta förstår att de har gjort fel och leder cykeln därifrån, säger Anders Fridborg, säkerhetschef i Uppsala kommun.

Facket är kritiskt

Polisfacket har tidigare varit kritiskt till att ordningsvakter gör mer av traditionellt polisarbete. Sveriges kommuner och landsting, SKL, ser också mycket allvarligt på att landets kommuner måste betala stora summor när polisens organisation brister.

– Tanken är att ordningsvakterna ska vara på plats under en övergångsperiod tills det utbildats fler poliser. Regeringen har nu gjort en rejäl satsning på polismyndigheten och det kommer att få en positiv effekt, säger Erik Pelling.

Finns det risker med att ordningsvakter ersätter poliser?

– Det finns alltid risker när våldsmonopolet sätts ut på andra aktörer. Men vi har bra kontroll på verksamheten och gör noggranna uppföljningar.