Logga in
Logga ut

Vilken stadsdel hamnar du i nu?

Elva nya stadsdelar ­bildas när Uppsala kommun justerar indelningen av stadsdelarna i tätorten. Det handlar bland annat om Rosendal, Slavsta och Bärby hage. Men även en stadsdel med bara en invånare.

Det är första gången sedan 1982 som kommunen gör om stadsdelsindelningen. En orsak är att Uppsala växt så mycket. Vi är nästan 70 000 fler invånare i dag än 1982. Staden har dessutom genomgått stora fysiska förändringar.

– Vi har ett bättre kartunderlag i dag också, det var betydligt sämre på 1980-talet. I den nya indelningen har vi försökt anpassa stadsdelsgränserna till naturliga gränser som vägar och vattendrag, säger Åsa Nilsson Bjervner.

Nyckelkoder

Gränserna har även an­passats till Nyko, nyckelkodsområden som används av Statistiska Centralbyrån, SCB, och som kommunen utgår från när man ska redovisa skillnader mellan stadsdelarna. Eftersom de här nyckelkodsområdena uppdateras varje år kommer även stadsdelsgränserna att uppdateras löpande.

Några större justeringar lär det dock inte bli, det kan exempelvis handla om att dra fram en gräns till en befintlig väg.

Otydligt i dag

Enligt Åsa Nilsson Bjervner finns det stort behov av klargörande när det gäller stadsdelarnas namn och gränser i Uppsala. Både internt inom kommunen, men även för allmänheten, mäklare och media:

– Om en bostad på Stor­gatan tror jag exempelvis inte att man säger att den ligger i Kvarngärdet, även om den gör det enligt nuvarande indelning.

Stadsdelen Kvarngärdet, som skapades 1982, omfattar ett mycket stort område.

– Den har växt explosionsartat. Därför återgår vi nu till den tidigare ordningen och delar upp Kvarngärdet i tre delar: Höganäs, Kapellgärdet och Kvarngärdet, säger Åsa Nilsson Bjervner.

Men ni delar inte upp Fålhagen, så att Petterslund och Almtuna blir egna stadsdelar igen?

– Nej, där har det inte byggts så mycket nytt och områdena är också rätt små till ytan. Fålhagen är dessutom ett inarbetat begrepp i Uppsala.

Åsa Nilsson Bjervner tillägger att stadsdelarnas namn har en viktig kulturhistorisk dimension och att man därför, i möjligaste mån, försökt att bevara de gränser som redan finns. Samtidigt har man strävat efter att skapa lagom stora och homogena områden. Av den anledningen styckas nu också Slottet och sjukhuset av från Fjärdingen och bildar en egen stadsdel.

– Det blir ju en stadsdel med bara en invånare, nämligen landshövdingen, säger Åsa Nilsson Bjervner.

Nya stadsdelar

Här är alla elva nya stads­delar som skapas i den nya indelningen:

• Tuna backar norr om Bärbyleden bildar Bärby hage.

• Kvarngärdet delas i tre delar och bildar Höganäs, ­Kapellgärdet och Kvarngärdet.

• Nyby-Nybygård får namnet Nyby. Gränsen mot Gamla Uppsala fastställs.

• Del av Luthagen från Luthagsesplanaden till Skolgatan ingår i Främre Luthagen Fjärdingen. Slottet och sjukhuset styckas av och utgör egen stadsdel.

• Slavsta styckas av från Årsta och blir en egen stadsdel.

• En del av Kungsängen söder om Kungsängsleden och en del av Danmarksbygden väster om riksväg 255 bildar Uppsala kungsäng.

• Rosendal tillkommer som ny stadsdel.

• Bäcklösa styckas av från Valsätra.

• Gamla-Södra Gottsunda styckas av från Gottsunda.

• Uppsävja-Bergsbrunna bryts ut från Sävja.

Det ursprungliga förslaget togs fram av namngivningsnämnden och har varit ute på samråd. Det har dock reviderats en hel del sedan dess, men något nytt samråd är inte aktuellt. Tanken är att förslaget ska klubbas i kommunfullmäktige 23 april.