Logga in
Logga ut

Vintern har gått hårt åt gatubeläggningen

Vädret i vinter har varit förödande för alla gator och vägar. Men det är först när det bli lite varmare som potthålen i Uppsala kommer att lagas.

De finns överallt just nu, de små och stora hålen och sprickorna i vägbanan som tvingar bilister och cyklister att väja undan. Rena kratrar på sina håll.

Perfekta förhållanden

Den vinter som fortfarande pågår har nämligen varit perfekt för tillkomsten av sådana här tjälskador, med växlande temperaturer runt fryspunkten.

– Den typen av väderlek sliter hårt på gatorna, eftersom det uppstår fryssprängningar i beläggningen, förklarar Roger Lindström, områdeschef på stads­byggnadskontoret i Uppsala.

Varningsskyltar

Han uppger att kommunen lagar potthål och liknande skador kontinuerligt under hela året.

– Men för större åtgärder behöver vi högre temperaturer för att nå förväntad kvalitet. På vissa platser där vi har större beläggningsskador varnar vi nu med vägmärken.

Planerat jobb

Senare i vår kommer det planerade beläggningsunderhållet att påbörjas. Då ska man också utföra mer permanenta åtgärder efter de tillfälliga återställningar som gjorts efter vinterns grävarbeten.

Hur mycket det kommer att kosta att åtgärda alla tjäl­skador kan Roger Lindström inte uttala sig om. Att det omväxlande vårvintervädret redan nu krävt ovanligt stora resurser i form av halkbekämpning och snöröjning råder dock ingen tvekan om.

Fotnot: Potthål bildas när vatten i vägkroppen sväller när det ­fryser till is. De kan bli flera ­decimeter breda.