Logga in
Logga ut

”Alliansen sviker Uppsalas elever”

Valdebatt. Alliansen stoppar återinförandet av estetiska ämnen på alla gymnasieprogram. Det är ett svek mot eleverna, skriver Niclas Malmberg (MP).

Alliansen sviker Uppsalas gymnasieelever när man nu plötsligt har kovänt i frågan om regeringens proposition om att återinföra estetiska ämnen på samtliga nationella gymnasieprogram.

I motiveringen raljerar man att bildning inte ges genom 50 gymnasietimmar i estetiskt ämne.

Utifrån det skulle man kunna förledas att tro att allianspartierna föreslår utökad undervisningstid. Men det man i själva verket föreslår är att helt plocka bort undervisning i estetiska ämnen för många gymnasieelever.

Att, som alliansen vill, enbart ha estetiskt ämne som tillval på vissa program, innebär att många elever inte kommer att känna att de har möjlighet att bredda sin utbildning med estetiskt ämne.

Forskningen visar tydligt att estetisk verksamhet är viktig för hjärnans utveckling, och att estetiska ämnen därför inte stjäl tid från teoretiska ämnen, utan snarare ökar förutsättningarna för teoretisk inlärning.

Vid de internationella jämförelser som görs mellan resultat i olika länder, de så kallade Pisa-undersökningarna, ser vi också tydligt att länder med höga resultat också prioriterat undervisning i estetiska ämnen.

De senaste åren har flera av allianspartierna i olika sammanhang uttryckt att det var ett misstag av den tidigare alliansregeringen, med Björklund som pådrivande kraft, att ta bort de estetiska ämnena från alla nationella gymnasieprogram utom det estetiska.

Man har även sagt sig stå för ett återinförande. Det är sorgligt att man för att hålla ihop alliansen och fälla en regeringsproposition nu är beredda att svika sina löften om återinförande.

Och dessutom svika tusentals gymnasieelever, utan att ens kunna ge ett sakligt svar på varför!

 
 

Debatt

Insändare