Logga in

”Byggandet har sjunkit med 40 procent”

Valdebatt. För första gången på sex år minskar bostadsbyggandet. Detta i ett läge då många unga vuxna inte kan hitta ett eget hem. Nu behövs en ny social bostadspolitik innan generationssveket är slutgiltigt. Det skriver representanter för HSB.

Regeringen har den senaste mandatperiod hävdat att de genomfört den största bostadssatsningen på 25 år och att bostadsbyggandet ökat. Det stämmer att man satsat mer än på länge, men det är ökningar från historiskt sett mycket låga nivåer.

Det stämmer även att byggandet ökat, men långt ifrån i tillräcklig utsträckning. Och nu visar statistik från SCB att byggandet faktiskt minskat med drygt tio procent det första halvåret 2018, jämfört med samma period 2017.

Bostadsbyggandet varierar i landet, men minskningen i storstäderna ligger på samma nivåer som i övriga riket. I Uppsala län har byggandet sjunkit med upp till 40 procent det senaste året.

Om inget görs får vi för första gången i historien en ungdomsgeneration som oåterkalleligt får en sämre bostadssituation än sina föräldrar. Så kan vi inte ha det.

Men det finns ljus i bostadsmörkret. Sju av åtta riksdagspartier sa nyligen att de vill se en bred bostadspolitisk överenskommelse efter valet.

Det är en bra början. En del kan göras på kommunnivå, men staten sitter trots allt på de avgörande nycklarna för att få till stånd en sammanhållen bostadspolitik med stabila spelregler över tid.

Här följer tre förslag som behöver ingå i en ny blocköverskridande bostadspolitik som öppnar dörrar för fler:

• Ge unga möjlighet att äga. Bolånetak och amorteringskrav har gjort det svårare för unga och unga familjer. Det gäller även hushåll med genomsnittliga inkomster. Vi behöver därför ett stöd till bosparande och startlån till den första bostaden.

• Reformera bostads­bidraget. De senaste decennierna har bostadsbidraget urholkats. Det behöver utvecklas så att fler hushåll får möjlighet till ett boende som passar behoven bättre.

• Förändra flyttskatten. I dag innebär flyttskatten inlåsningseffekter och att vi inte utnyttjar de bostäder som finns effektivt. Finansieringen måste upp på den politiska dagordningen.

Nu är det upp till politikerna att komma överens om en sammanhållen bostads­politik med stabila spelregler, trots att enskilda beslut kan vara svåra att fatta. Det är vår skyldighet mot kommande generationer som behöver någonstans att bo.