Logga in
Logga ut

”De bästa lärarna ska jobba här”

Debatt. Att öka läraryrkets status och förbättra arbetsmiljön på skolor och förskolor går före sänkta skatter. Det skriver kommunalråd Caroline Hoffstedt (S).

Uppsala behöver rekrytera ungefär 1 000 medarbetare till skolan och förskolan fram till år 2022 och vi socialdemokrater vill att de bästa lärarna ska jobba i här.

Därför måste vi höja statusen på läraryrket och prioritera Uppsalas skolor och förskolor före sänkt skatt.

Uppsalas skolor ska präglas av trygghet, studiero och fokus på kunskap. För oss är lärarna skolans viktigaste resurs.

Men under lång tid har lärares och förskollärares möjligheter till professionsutveckling och lönekarriär varit otillräckliga. Arbetsmiljön behöver förbättras. Att många lärare trots en i grunden stark passion för sitt yrke valt att lämna yrket är skäl för självkritik bland alla partier.

I Uppsala har vi sjösatt en rad reformer för att höja läraryrkets status och attraktivitet. Höjda lärarlöner och minskad administration genom lärarassistenter är en början.

Nu går vi vidare med tre tydliga utvecklings- och karriärsspår för skolans medarbetare: professionsspåret, ledarskapsspåret och karriärbytarspåret.

Man ska inte behöva sluta som lärare för att få bättre lön och utvecklas. Professionsspåret innebär att lärare och förskollärare kan fortbilda sig inom sitt ordinarie uppdrag genom kurser på Uppsala universitet.

En forskarskola ska prövas för att fler lärare ska kunna bli lektorer. Tjänsten som utvecklingsgruppsledare inom förskolan ska nu likställas med förstelärarrollen i skolan.

Ledarskapsspåret är för de som vill få en ledande roll inom förskola och skola. Bland annat startar vi en aspirantutbildning för förskollärare och lärare som vill bli förskolechef eller rektor och ett mentorsprogram för nya förskolechefer och rektorer.

Med karriärbytarspåret ska vi underlätta och stödja medarbetares karriärbyten. Exempelvis kan det handla om barnskötare som vill bli förskollärare, lärare som vill bli specialpedagoger och akademiker som vill bli lärare. Vi satsar också på återrekrytering av lärare som lämnat yrket.

I samarbete med Uppsala universitet inför vi också möjligheten för lärare att ägna en del av sin arbetstid åt pedagogisk forskning. Nyttan med detta är dubbel. Det både ökar läraryrkets attraktivitet och förbättrar elevernas undervisning.

Jämfört med 2014 jobbar nu 100 fler lärare i Uppsala kommuns grundskolor och våra förskolor har ytterligare 300 medarbetare. Det är bra men inte tillräckligt.

För att både elever och lärare ska nå sin fulla potential måste vi fortsätta prioritera Uppsalas förskolor och skolor genom att öka läraryrkets status och förbättra deras arbetsmiljö. För oss går det före sänkta skatter.

 
 

Debatt

Insändare