Logga in
Logga ut

Demokratin sätts på undantag

Förtätningen av Uppsala fortgår i allt högre tempo! I innerstaden är marken snart slut och blickarna riktas nu mot andra områden, som Eriksberg och Ekeby. Det finns säkert en del mark som är lämplig att bygga på och en viss förnyelse kan ofta vara bra.

Men det man mest slås av bristen på intresse från både kommunens planerare och bostadsföretagen att engagera och informera om vad som är på gång. Effekter vad gäller buller, solljus, skuggningar med mera redovisas främst utifrån de nya fastigheternas perspektiv medan man mindre bryr sig om konsekvenserna för de som bor i området. Eftersom förslagen arbetats fram gemensamt av bostadsföretag och kommunala tjänstemän blir det svårt att få igenom synpunkter i ett senare skede.

I fallet med förslaget att bygga fem höghus på upp till tio våningar på en parkeringsplats i Ekeby har de boende själva fått gräva fram all information om vad som är på gång. De inlagor som boende har skickat in till kommunen har inte besvarats eller beaktats. Processen har i stället bara fortsatt obönhörligt.

I kampen om att bli bäst i Sverige på snabb exploatering verkar demokratin ha satts på undantag. Det är förvisso bra att det byggs nytt så att fler kan flytta till Uppsala, men det är minst lika viktigt att värna det demokratiska inflytandet och bra boendemiljöer för de som har bott i Uppsala i många år.

 
 

Debatt

Insändare