Logga in
Logga ut

”Det går inte att spara sig till mer personal”

Valdebatt. Det är nödvändigt att satsa pengar för att lösa bristen på personal i sjukvården. Det skriver Sören Bergqvist (V) och Sofia Burman Rogozinska (V).

Debatten går hög kring skenande kostnader för hyrpersonal inom vården. Region Uppsala sticker ut genom att ha den största ökningen i landet. Det är framför allt sjuksköterskor som hyrs in i allt större utsträckning.

Men kostnaderna för hyrpersonal är inte grundproblemet. Bakom det ligger åratal av brist på vårdpersonal. Hög arbetsbelastning, obekväma schemaläggningar, risk att bli inkallad på ledig tid och liten påverkansmöjlighet är några av de faktorer som ligger bakom personalbristen.

Vänsterpartiet har länge drivit frågan om att höja grundbemanningen. Med fler händer i vården minskar arbetsbelastningen, verksamheten blir mindre sårbar för tillfällig frånvaro och det blir en bättre sommarplanering.

Cheferna måste bli bättre på att lyssna på sin personal. Det finns många idéer om hur man kan förbättra för både personal och patienter. Arbetstiderna behöver ses över så att det finns tillräckligt med återhämtningstid. Vänsterpartiet vill också att flera verksamheter prövar att införa sex timmars arbetsdag.

Vårdpersonalens löner måste också ses över. Kvinnodominerade yrkesgrupper är fortfarande lågt betalda. Lönestrukturen måste analyseras och en ny lönepolitik införas. Mer av generella påslag så att alla kan få en löneutveckling. Det gäller inte minst de som jobbat länge men som i dag ofta ser sig förbipasserade av yngre kollegor.

Det måste också löna sig att vidareutbilda sig. Betald utbildning är ett grundkrav men det ska också synas i lönekuvertet när man har skaffat sig en ny kompetens och får nya arbetsuppgifter och ansvar.

Vi ska och kan inte konkurrera med privata bemanningsföretags höga löner men vi måste ändå inse att lönen spelar roll när det privata lockar. En satsning på högre löner är också en tydlig signal på att politiken tar situationen på största allvar.

Allt det här – mer personal och högre löner – kostar givetvis pengar. Men det är nödvändiga satsningar för att vi ska kunna upprätthålla den goda vård som ändå ges och för att kunna korta vårdköerna.

Akademiska sjukhuset har under tio år gått med 1,85 miljarder kronor i underskott. Och underskott blir det i år också som ska hämtas hem nästa år. Trots det ska sjukhuset spara ytterligare nästan 100 miljoner nästa år.

Vänsterpartiets budgetförslag innebär nästan 200 miljoner mer till vården plus totalt 70 miljoner till högre löner för vårdpersonalen. Det går inte att spara sig till mer personal eller mer vård!

 
 

Debatt

Insändare