Logga in
Logga ut

”En bra värld är en jämställd värld”

Debatt. Jämställdhet måste prioriteras högre i biståndsarbetet. Det skriver kommunalråd Mohamad Hassan (L) med anledning av Internationella kvinnodagen.

Idag är det internationella kvinnodagen. Något många kanske inte ens reflekterar över. Det är en vanlig arbetsdag och man tar cykeln, bilen eller bussen till skolan eller jobbet. Sådant som är självklart för många kvinnor i dagens Sverige.

Men så har det inte alltid varit. Det finns fortfarande brister, men jag vill ändå att vi i dag vänder våra blickar mot arabvärlden. Där kvinnor fortfarande regelmässigt lever under helt andra – mycket mer begränsade – villkor än män.

För kvinnor i många länder i Mellanöstern är sådant som att cykla eller åka buss ensam en önskedröm. Även om det finns undantag så är förtryck, diskriminering, hot om hedersmord och utestängning från det offentliga rummet en realitet för det stora flertalet kvinnor i denna del av världen.

För mig som är uppväxt där, är detta synnerligen konkret och mycket sorgligt.

Det handlar inte främst om formell ojämlikhet, inga länder förbjuder flickor att gå i skolan eller att cykla. Nej, det handlar snarare om ”informella” gränsdragningar, som sker i familjerna, i kvarteren och lokalsamhällena.

Men vad ska man då göra för att förändra situationen? Många lyfter fram demokrati som ett självklart svar på frågan. Jag menar att även ett grundligt jämställdhetsarbete måste ske parallellt med en demokratisering.

Det handlar om sådant som att hela utbildningssystem måste reformeras och inkludera hela befolkningen, men också om att statsmakterna aktivt tar ställning för jämställdhet mellan män och kvinnor överallt.

Det finns en enorm kreativitet, många innovationer, idéer och företagsamhet hos kvinnor i arabländerna som idag inte tillåts komma fram.

Bill Gates sade en gång i Davos (World Economic Forum) att Saudiarabiens framtid som ekonomiskt konkurrenskraftig aktör bara kan förverkligas om den andra hälften av kreativiteten (kvinnorna) får komma in på arbetsplatserna.

Jag stannar dock inte bara vid Saudiarabien utan vill inbegripa hela regionen som skulle bli en ekonomisk och kulturell makt att räkna med om jämställdheten kan nå ända in i varje hem och by. Det blir fredligare dessutom.

Det finns i dag kvinnorörelser i arabländerna som jobbar för de grundläggande rättigheter som deras systrar i Sverige haft sedan länge. Det handlar om rätten att få gå i skolan, rätten att få jobba, rätten att få välja den man vill leva livet med och – framför allt – rätten att få leva!

Jag skulle gärna se att jämställdhet prioriteras ännu högre i biståndsarbetet och att regeringen varje gång tillfälle ges lyfter fram kvinnornas situation.

Jag är övertygad om att en bra värld är en jämställd värld och att en jämställd värld blir en fredlig och rik värld, inte bara ekonomiskt, utan även socialt.

 
 

Debatt

Insändare